Witamy w pilskiej Kolegiacie

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

* * *

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w dniu 27 marca (sobota) nowych obostrzeń, przy zachowaniu dystansu społecznego w naszym kościele może przebywać maksymalnie 88 osób.

Przy wejściu do kościoła pamiętajmy o dezynfekcji rąk i założonych maseczkach.

Miejsca można zajmować w kościele, na chórach, a także w kaplicy św. Maksymiliana. Jednocześnie pamiętajmy o duchowej łączności w modlitwie.