BOŻE CIAŁO

3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. W tym wyjątkowym dniu, wyrażając Bogu wdzięczność za żywą i prawdziwą obecność Boga w Tajemnicy Eucharystii, wyruszyliśmy o godz. 16 z procesją wokół kościoła. Ołtarze zostały przygotowane przez poszczególne wspólnoty naszej parafii. Za świadectwo wiary i cały trud składamy serdeczne Bóg Zapłać.

PRYMICJE 2021

W dniu 22 maja w kołobrzeskiej konkatedrze nasz parafianin, diakon Mariusz Wolender przyjął święcenia prezbiteratu. Z kolei dzień później, ks. Mariusz odprawił swoją pierwszą Mszę świętą tzw. „prymicje”.

Na uroczystej Mszy św. o godz. 12:00 zgromadziła się rodzina, przyjaciele neoprezbitera, nasi parafianie. Obecni byli również zaproszeni goście, z zaprzyjaźnionymi kapłanami. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ksiądz emeryt diecezji częstochowskiej ks. Adam, który podkreślił obecność księdza w życiu każdego człowieka. Na zakończenie Mszy św. wszyscy obecni otrzymali indywidualne błogosławieństwo prymicyjne.

Maryjo Wspomożenia Wiernych zawierzamy Twojej matczynej trosce serce i posługę ks. Mariusza.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kochani Parafianie, jako Wasi kapłani, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Jezus który jest Królem Miłości nieustannie znajdował miejsce w naszych sercach, naszych rodzinach, naszej parafii, w naszym życiu.

Za wstawiennictwem naszej Mamy Maryi Matki Pięknej Miłości oddajemy i powierzamy Was Jej Niepokalanemu sercu, aby strzegła od zła a swoją obecnością i modlitwą wypraszała wszelkie potrzebne łaski.

Z darem pamięci w modlitwie – księża.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do komunikatu Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Pile z dnia 21.10.2020 r. o pojawieniu się koronawirusa na plebanii, prosimy o modlitwę w intencji Księdza Proboszcza, który przebywa na kwarantannie. Jednocześnie informujemy, iż porządek Mszy Świętych i nabożeństw nie ulega zmianie.

Duszpasterze NMP Wspomożenia Wiernych w Pile

BOŻE CIAŁO inne niż zwykle


Obchody liturgiczne wielu świąt są w tym roku przeżywane specyficznie. Nie inaczej było w przypadku Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Przy zachowaniu ograniczeń związanych z koronawirusem odbyła się w naszej Parafii tradycyjna procesja – ale jedynie wokół kościoła. Wyruszyła po Mszy świętej o godz. 15.00. Czytaj dalej

TRWAJMY NA MODLITWIE CZEKAJĄC NA DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotni wieczór – 30 maja – zapraszamy na CZUWANIE MODLITEWNE WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00. Będzie to szczególna modlitwa o ożywienie duchowe nas samych, małżeństw, rodzin, wspólnot duszpasterskich, parafii, Kościoła. Będziemy uwielbiać Ducha Świętego, przywoływać Go i prosić  w myśl słów psalmu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Pomoże nam w tym schola dziecięca poprzez specjalnie przygotowane śpiewy modlitewne. Czuwanie będzie trwać do około godz. 21..30. Będzie możliwość indywidualnych modlitw wstawienniczych w trakcie lub po czuwaniu. Trwajmy jednomyślnie na modlitwie jak Apostołowie – z Maryją Wspomożycielką w naszym kościele – parafialnym Wieczerniku.

KLERYK MARIUSZ PRZYJMIE ŚWIĘCENIA DIAKONATU!

Dzielimy się radością, która jest udziałem całej Parafii, że Kleryk Mariusz Wolender pochodzący z naszej wspólnoty, przyjmie Święcenia Diakonatu, których udzieli Ks. Biskup Krzysztof Zadarko w najbliższą sobotę (6 czerwca) o godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Kołobrzegu. W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu Kleryka Mariusza, który teraz wraz innymi kandydatami przygotowuje się do święceń poprzez rekolekcje.

ODPUST: „MARYJA JEST PO NASZEJ STRONIE”

Tegoroczne świętowanie Odpustu Parafialnego Matki Bożej Wspomożenia Wiernych było pod wieloma względami inne – jak zresztą wiele dotychczasowych tegorocznych obchodów. Odpustowy dla naszej wspólnoty parafialnej dzień 24 maja wypadł w Niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a także w czasie wciąż panujących mimo wszystko restrykcji pandemicznych. Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Uroczystości w naszym kościele, potrafił jednak ukazać nam tę całą złożoną rzeczywistość tak, jak widzi ją Bóg… Czytaj dalej