BOŻE CIAŁO

3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. W tym wyjątkowym dniu, wyrażając Bogu wdzięczność za żywą i prawdziwą obecność Boga w Tajemnicy Eucharystii, wyruszyliśmy o godz. 16 z procesją wokół kościoła. Ołtarze zostały przygotowane przez poszczególne wspólnoty naszej parafii. Za świadectwo wiary i cały trud składamy serdeczne Bóg Zapłać.

PRYMICJE 2021

W dniu 22 maja w kołobrzeskiej konkatedrze nasz parafianin, diakon Mariusz Wolender przyjął święcenia prezbiteratu. Z kolei dzień później, ks. Mariusz odprawił swoją pierwszą Mszę świętą tzw. „prymicje”.

Na uroczystej Mszy św. o godz. 12:00 zgromadziła się rodzina, przyjaciele neoprezbitera, nasi parafianie. Obecni byli również zaproszeni goście, z zaprzyjaźnionymi kapłanami. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ksiądz emeryt diecezji częstochowskiej ks. Adam, który podkreślił obecność księdza w życiu każdego człowieka. Na zakończenie Mszy św. wszyscy obecni otrzymali indywidualne błogosławieństwo prymicyjne.

Maryjo Wspomożenia Wiernych zawierzamy Twojej matczynej trosce serce i posługę ks. Mariusza.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kochani Parafianie, jako Wasi kapłani, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Jezus który jest Królem Miłości nieustannie znajdował miejsce w naszych sercach, naszych rodzinach, naszej parafii, w naszym życiu.

Za wstawiennictwem naszej Mamy Maryi Matki Pięknej Miłości oddajemy i powierzamy Was Jej Niepokalanemu sercu, aby strzegła od zła a swoją obecnością i modlitwą wypraszała wszelkie potrzebne łaski.

Z darem pamięci w modlitwie – księża.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do komunikatu Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Pile z dnia 21.10.2020 r. o pojawieniu się koronawirusa na plebanii, prosimy o modlitwę w intencji Księdza Proboszcza, który przebywa na kwarantannie. Jednocześnie informujemy, iż porządek Mszy Świętych i nabożeństw nie ulega zmianie.

Duszpasterze NMP Wspomożenia Wiernych w Pile

BOŻE CIAŁO inne niż zwykle


Obchody liturgiczne wielu świąt są w tym roku przeżywane specyficznie. Nie inaczej było w przypadku Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Przy zachowaniu ograniczeń związanych z koronawirusem odbyła się w naszej Parafii tradycyjna procesja – ale jedynie wokół kościoła. Wyruszyła po Mszy świętej o godz. 15.00. Czytaj dalej

TRWAJMY NA MODLITWIE CZEKAJĄC NA DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotni wieczór – 30 maja – zapraszamy na CZUWANIE MODLITEWNE WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00. Będzie to szczególna modlitwa o ożywienie duchowe nas samych, małżeństw, rodzin, wspólnot duszpasterskich, parafii, Kościoła. Będziemy uwielbiać Ducha Świętego, przywoływać Go i prosić  w myśl słów psalmu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Pomoże nam w tym schola dziecięca poprzez specjalnie przygotowane śpiewy modlitewne. Czuwanie będzie trwać do około godz. 21..30. Będzie możliwość indywidualnych modlitw wstawienniczych w trakcie lub po czuwaniu. Trwajmy jednomyślnie na modlitwie jak Apostołowie – z Maryją Wspomożycielką w naszym kościele – parafialnym Wieczerniku.

KLERYK MARIUSZ PRZYJMIE ŚWIĘCENIA DIAKONATU!

Dzielimy się radością, która jest udziałem całej Parafii, że Kleryk Mariusz Wolender pochodzący z naszej wspólnoty, przyjmie Święcenia Diakonatu, których udzieli Ks. Biskup Krzysztof Zadarko w najbliższą sobotę (6 czerwca) o godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Kołobrzegu. W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu Kleryka Mariusza, który teraz wraz innymi kandydatami przygotowuje się do święceń poprzez rekolekcje.

ODPUST: „MARYJA JEST PO NASZEJ STRONIE”

Tegoroczne świętowanie Odpustu Parafialnego Matki Bożej Wspomożenia Wiernych było pod wieloma względami inne – jak zresztą wiele dotychczasowych tegorocznych obchodów. Odpustowy dla naszej wspólnoty parafialnej dzień 24 maja wypadł w Niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a także w czasie wciąż panujących mimo wszystko restrykcji pandemicznych. Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Uroczystości w naszym kościele, potrafił jednak ukazać nam tę całą złożoną rzeczywistość tak, jak widzi ją Bóg… Czytaj dalej

NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO – DAMY RADĘ!

W tym roku już dwunasty raz odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu po raz czwarty będzie towarzyszyło Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Dzięki dostępnym obecnie sposobom, możemy (i powinniśmy) jak najbardziej przeżywać ten czas TAKŻE W NASZYCH DOMACH, które w rodzinnym gronie są przecież wspólnotami Kościoła. Z całą pewnością trwający już od kilku tygodni czas epidemii jest dla wielu katolików w Polsce czasem głodu Eucharystii, ale i wyjątkowo gorliwego szukania Boga w Jego słowie. Czytaj dalej