Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel powstała we Francji w 1976 r. Została założona przez Pierre Goursat i Martine Laffitte-Catta. W 1992 roku Wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską i uzyskała osobowość prawną, a w 2009 r. została uznana Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych.
Wspólnotę Emmanuel w Polsce w 1993r. zapoczątkowała Maria Pieńkowska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, pracująca jako katechetka w parafii św. Jakuba w Warszawie. Została ona pierwszą odpowiedzialną za Wspólnotę w naszym kraju. Stopniowo zaangażowanie we Wspólnocie rozpoczynały kolejne osoby w różnych miejscach Polski. Obecnie Wspólnota Emmanuel w Polsce skupia swych członków w trzech prowincjach: zachodniej (Szczecin, Koszalin, Piła, Poznań, Pleszew, Żnin), centralnej (Warszawa, Lublin), południowej (Kraków, Gliwice, Rzeszów, Wrocław). Gromadzi osoby różnych stanów: małżeństwa, rodziny, singli, młodzież, księży, braci i siostry konsekrowane. Wszyscy członkowie Wspólnoty uznają Jezusa za centrum swojego życia, aby „być w świecie, nie będąc ze świata”. Niektórzy z nich poszukują uświęcenia w zwyczajnym życiu rodzinnym i zawodowym, inni w celibacie ze względu na Królestwo Boże, jeszcze inni – w życiu całkowicie poświęconym apostolstwu.
Najgłębsza łaska Wspólnoty ma swoje źródło w adoracji i sakramentach, którymi stara się żyć. Szczególnie w Eucharystii i sakramencie pojednania, w modlitwie osobistej i wspólnotowej, w otwarciu serca na działanie Ducha Świętego, w zawierzeniu Maryi Pannie Matce Emmanuela.  Z adoracji eucharystycznej Boga prawdziwie obecnego pośród nas, EMMANUELA rodzi się współodczuwanie wobec wszystkich ludzi, którzy umierają z głodu, w znaczeniu materialnym lub duchowym. Ze współodczuwania zaś rodzi się pragnienie ewangelizacji całego świata, a zwłaszcza najuboższych duchowo.  Wspólnota organizuje różne rekolekcje jak: „Miłość i Prawda” jest to cykl weekendów dla małżeństw, spotkania modlitewne, wakacyjne Forum Młodych (w Polsce w Częstochowie) , wakacje z Bogiem, oraz wiele innych form ewangelizacyjnych.
Wspólnota Emmanuel jest także w Pile. Zawiązała się 20.04.2012r. przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych i jest częścią wspólnoty katolickiej obecnej na całym świecie. Jej członkowie pragną żyć, na co dzień Emmanuelem „Bogiem z nami”. Oznacza to, że pragną poszukiwać swojego uświęcenia w zwyczajnym życiu: rodzinnym, zawodowym a także apostolskim, poświęcając się mu na miarę swoich możliwości.
Jesteśmy wspólnotą otwartą na wszystkie małżeństwa i rodziny, oraz osoby samotne. Serdecznie zapraszamy osoby poszukujące Boga lub właściwej drogi we wspólnocie, oraz tych, którzy mają ochotę poprzez wspólną modlitwę do spotkania z Bogiem na nasze spotkania otwarte, które odbywają się co miesiąc przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Pile.

Bliższe informacje o Wspólnocie www.emmanuel.info.pl
lub kontakt ze Wspólnotą Emmanuel w Pile:
Marzena i Edward Wydra : emmanuel.pila@wp.pl
www.facebook.com/Wspolnota.Emmanuel.Pila

Dlaczego we Wspólnocie Emmanuel spotkacie małżeństwa?
Bo małżeństwo jest podstawowym powołaniem chrześcijan.

Dlaczego do Wspólnoty Emmanuel należą oboje małżonkowie?
Ponieważ Wspólnota Emmanuel ma wzmacniać a nie rozrywać wspólnotę małżeńską.

Czy małżeństwa we Wspólnocie Emmanuel są tak święte, że nie przeżywają trudności i kryzysów?
Przeżywają, ale szukając pomocy Emmanuela i wsparcia braci i sióstr we wspólnocie mają większe szanse wyjść z nich umocnione.

Czy koniecznie trzeba być we Wspólnocie Emmanuel, żeby wspólnie w małżeństwie przeżywać wiarę w Boga?
Nie trzeba, ale to zdecydowanie pomaga.