Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca w naszej Parafii

„Różaniec to taka z niebem łącząca nić, nią każdy na co dzień winien żyć”

Modlitwa różańcowa przybliża nam tajemnice życia Jezusa i Maryi. Żywy
różaniec założyła Paulina Marie Jaricot 1826 roku we Francji. Pragnęła
aby modlitwa różańcowa wspierała dzieła ewangelizacji na całym świecie.
Organizuje poszczególne róże i zobowiązuje do rozważania i odmawiania
jednej tajemnicy dziennie. W ten sposób członkowie Żywego Różańca na
całym świecie stają się zjednoczeni w modlitwie o zbawienie wszystkich
ludów świata żywych i zmarłych. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca
udzielił Papierz Grzegorz XVI.

W naszej wspólnocie parafialnej Żywy Różaniec jest od samego początku powstania
parafii. Opiekunem jest ks. proboszcz Stanisław Oracz. Mamy osiemnaście
róż, w tym są dwie róże męskie i jedna róża małżeństw. Każda z róż ma też
swojego patrona. Natomiast każdy z członków odmawia jedną dziesiątkę
różańca w intencjach podanych na co miesięcznym spotkaniu w pierwszą
niedzielę miesiąca o godzinie 9:00.

Członkowie Żywego Różańca korzystają z uczestnictwa w Mszy Świętych oraz
Nabożeństw odprawianych w ich intencjach za żywych i zmarłych. Modlimy
się również za nas samych gdyż jesteśmy jedną wielką różańcową rodziną.
Wielu członków nie może przychodzić ze względu na zdrowie, wówczas
zelator odwiedza go w domu.

Modlitwa różańcowa pozwala nam dziękować Panu Bogu za otrzymane łaski w
szczególności w dniach doświadczenia cierpienia i choroby. Spotkanie z
Matką Bożą Różańcową napełnia nasze serca otuchą i Miłością. Wyprasza
potrzebne łaski do przemiany modlących się serc na Pana Boga. Różaniec
to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Matka Boża
prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach.

Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny modlitwach i
dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. Organizowane też są spotkania
modlitewne w Skrzatuszu i pielgrzymki do miejsc świętych. Zapraszamy
wszystkich którzy pragną przemieniać się i otwierać na Pana Jezusa i
Matkę Bożą do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca.

Przyjęcie do koła Żywego Różańca dokonuje się przez wpis w rejestr
członków i zobowiązuje do codziennego odmawiania jednej dziesiątki
Różańca Świętego. zapisy można dokonywać u zelatorek poszczególnych Róż
Żywego Różańca na spotkaniu w pierwszą niedzielę miesiąca.

Zapraszamy na tą modlitwę człowieka za człowieka.

Matka Boża Różańcowa czeka na nas i modli się za nami.

Zelatorka

Kowal Halina