Informacje organizacyjne dla kandydatów

TUTAJ POBIERZ DEKLARACJĘ KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

Zanim skorzystasz z poniższych informacji, najpierw gorąco polecamy zapoznanie się z podstawową i ważną Refleksją na temat sakramentu bierzmowania

Według norm obowiązujących w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej i trwa do końca klasy pierwszej ponadgimnazjalnej (trzy lata).

To na katolickich rodzicach spoczywa odpowiedzialność, za wychowanie religijne swoich dzieci. W związku z tym, w klasie siódmej szkoły podstawowej, wraz ze swoim dzieckiem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu zgłoszenia go jako kandydata do bierzmowania. Czyniąc to wyrażają gotowość współdziałania z duszpasterzami w jego odpowiednim przygotowaniu.

Szczegółowych informacji odnośnie terminów i trybu zgłaszania kandydatury do bierzmowania udzielamy w Ogłoszeniach parafialnych.

Formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania polega na cyklicznych spotkaniach w ramach katechezy parafialnej w grupie większej lub mniejszej (kilkunastoosobowej) pod opieką animatora.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

INFORMACJE O SPOTKANIACH

W sprawach bierzmowania zgłaszamy się do Ks. Patryka Wojcieszaka odpowiedzialnego za przygotowania.

Rozpoczynamy zapisy młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania – dotyczy to młodzieży z obecnych klas 7 SP. Kandydatów wraz z rodzicem prosimy o zgłaszanie się do zakrystii w celu złożenia wypełnionej deklaracji, którą można pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej www.wspomozycielka.pl. Zapisy trwają do końca kwietnia 2021 r.. Jednocześnie przypominamy, że przygotowanie do bierzmowania powinno odbywać się w parafii miejsca zamieszkania.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole, ale przewidziany jest także egzamin z wiedzy religijnej.
  6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz/ dwa razy w miesiącu w kościele. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na spotkaniach oraz na grupie Facebooka. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
  7. Dla wszystkich kandydatów, zorganizowane będą rekolekcje ewangelizacyjne. Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest obowiązkowe. Ponadto w ciągu całego przygotowania każdy kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w Spotkaniu Młodzieży w Skrzatuszu (wrzesień).
  8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH FORMACJĘ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opiekunem młodzieży pragnącej rozpocząć przygotowanie do bierzmowania jest Ks. Patryk Wojcieszak

TUTAJ POBIERZ DEKLARACJĘ KANDYDATA DO BIERZMOWANIA