Patronka

Obraz NMP Wspomożenia Wiernych w prezbiterium naszego kościoła

Maryja Wspomożycielka Wiernych

Tytuł „Wspomożycielka Wiernych” wprowadził do Litanii Loretańskiej Pius V na wieść o zwycięstwie pod Lepanto floty chrześcijańskiej nad turecką (7 października 1571). Święto ustanowił Pius VII po swoim powrocie do Rzymu z więzienia, do którego wtrącił go Napoleon (1814). W Polsce święto, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską (1959), obchodzone jest na prośbę polskich biskupów z ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim na czele, w celu uproszczenia szczególnych lask od Maryi w czasach trudnych dla narodu.

Postać Maryi jako Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa, od początku kultu Maryi, wraz z ufnością w Jej opiekę. Już Św. Efrem, pisze, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, naucza, iż Maryja jest „nieustanną i potężną Wspomożycielką”. Widzimy, więc, że już chrześcijanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa doświadczali opieki Wspomożycielki i do Niej się zwracali. Krajem, w którym bardzo żywo rozwinął się kult Wspomożycielki była Bawaria, gdzie czczono Ją od 1624 r. w Pasawie.

Obchodząc liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia.

Opracowane na podstawie Leksykonu świętych ks. Wiesława Al. Niewęgłowski Warszawa 1998 oraz artykułu ze strony:
http://www.opiekun.kalisz.pl/kskwiatkowski/Swieta/s52.htm