Bierzmowanie

Informacje organizacyjne dla kandydatów

Bierzmowanie w naszej Parafii – 2017

Gorąco polecamy zapoznanie się z poniższą refleksją na temat sakramentu bierzmowania, by móc świadomie przygotować się na to spotkanie z Bogiem. Następnie można korzystać z Informacji organizacyjnych dla kandydatów

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, których jedność powinna być zachowywana. Należy zatem stwierdzić, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym Synostwie, tak że możemy mówić:
,, Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.
Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, ,,ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył Cię Bóg Ojciec, umocnił Cię Chrystus Pan i ,,dał zadatek” Ducha. (1303 KKK)

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, ,,charakter”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.( 1304 KKK)

,,Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a ,,bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku”.(1305 KKK)