Krąg Biblijny

Wielką duchową drogą jest świadome uczestnictwo w Słowach Pisma Świętego, słyszymy to od samego Jezusa: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust
Bożych ” (Mt 4,4).
Pismo Święte
to nasze domowe tabernakulum, a Słowa Boga to prawdziwy pokarm niebieski.
Przepięknie wyjaśnia to św. Hieronim w komentarzu do Ps 147 :
” Czytam Pismo Święte. Moim zdaniem Ewangelia jest ciałem Chrystusa, Pismo Święte zaś Jego nauką. Skoro więc mówi : << Kto nie będzie jadł Mego ciała i pił Mojej krwi >> , to choć można te słowa rozumieć jako Sakrament, przecież jednak słowa Pisma, nauka Boża są naprawdę ciałem Chrystusa i Jego krwią. Jeśli kiedy przystępujemy do Sakramentu kto wierzy, rozumie jeśli
upuścimy choćby okruszynę, zaciągamy winę.
Jeśli słuchamy Słowa Bożego, a Słowo Boże wlewa się w uszy jako ciało Chrystusa i Jego krew, a my myślimy o czym innym, na jakie wielkie niebezpieczeństwo się narażamy ? (…) Ze Słow a Bożego rodzi się wszystko, co zechcesz (…) to Słowo zostało posłane w ciele (…) „
Zatem Słowo Boże należy spożyć. W Konstytucji do Liturgii Świętej SW II czytamy o dwóch stołach.
Adhortacja Verbum Domini Benedykta XVI mówi o Chrystusie rzeczywiście
obecnym w głoszonym Słowie.
Papież Franciszek mówi: ” Cała ewangelizacja opiera się na Słowie Bożym
przez słuchanie go, rozważanie, przeżywanie, celebrowanie i świadczenie o nim. Pismo Święte jest źródłem ewangelizacji. Dlatego trzeba stale formować się do słuchania Słowa. (…) Studium Pisma Świętego powinno być dostępne dla wszystkich wierzących ludzi. (…) Ewangelizacja wymaga zażyłości ze
Słowem Bożym, a to wymaga, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. „
W naszej parafii spotkania biblijne na których poznajemy kolejne księgi Biblii odbywają się w środy o godz. 19.00 w Świetlicy Wspomożycielki i mają charakter otwarty.
Każdy kto odczuwa potrzebę głębszego poznawania Słowa Bożego zawsze może na nie przyjść. Nie ma więc potrzeby zapisywania się do grupy i w każdej chwili można do nas dołączyć.
Spotkania przy Słowie Bożym pomagają w budowaniu osobistej więzi z
Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z nas. Biblia, jeśli się ją czyta w wierze Kościoła, nikogo nie pozostawia nieprzemienionym. Biblia jest słowem Boga, które nieustannie rodzi w nas życie.
Odpowiedzialny za wspólnotę
Ks.Paweł Haraburda
.
Prowadząca spotkania
Siostra Zofia