WYDARZENIA ARCHIWALNE (z poprzedniej strony)

NAJPIERW JEZUS, POTEM MIESZKO, TERAZ JA!
To hasło IV Diecezjalnego Dnia Dziecka wykrzykiwane było bardzo często przez około 2000 dzieci, które zgromadziły się w Diecezjalnym Sanktuarium w Skrzatuszu. Nie mogło tam zabraknąć naszych małych parafian, którzy udali się tam wraz z Siostrą Zofią.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Ważnym jego punktem była celebracja, podczas której dzieci (niektóre chyba po raz pierwszy) same odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Przygotowaniem do tego momentu były specjalne prezentacje i inscenizacja chrztu Mieszka I. W ten sposób zaakcentowano 1050 rocznicę Chrztu Polski. Obecni na spotkaniu duszpasterze pokropili uczestników wodą poświęconą.

Pasterz diecezji przewodniczył uroczystej Mszy świętej. Bp Edward podczas homilii, korzystając z pomocy leśnika, pokazał na drzewku, co znaczy wszczepionym przez chrzest w Chrystusa.

Po Mszy świętej na dzieci czekało wiele atrakcji, konkurencji sportowych, dmuchańców – jednym słowem zabawa.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa tradycyjnie wyszliśmy na ulice naszej parafii, by zewnętrznie wyrazić naszą wiarę i miłość do Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie , za którym podążaliśmy w uroczystej procesji.

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej Ks. Neoprezbiter Karol Świergosz sprawował w południe w naszym kościele Mszę Świętą Prymicyjną. Jednocześnie była ona Sumą Odpustową dla naszej wspólnoty parafialnej, której patronuje Najświętsza Maryja Panna – Wspomożycielka Wiernych. Na uroczystość przybyli m.in. kapłani naszego dekanatu, moderatorzy i profesorowie Seminarium Duchownego w Poznaniu (gdzie Ks. Neoprezbiter formował się do kapłaństwa).
Celebracja rozpoczęła się od błogosławieństwa, którego udzielili Ks. Prymicjantowi jego Rodzice oraz Ksiądz Proboszcz. W uroczystej procesji wszyscy przeszli do kościoła. Ks. Karol szedł w wieńcu niesionym przez dzieci. Po powitaniu przez przedstawicieli parafii i Ks. Proboszcza rozpoczął swoją pierwszą Mszę w naszym kościele.
W głoszonej przez siebie homilii Ks. Prymicjant odsłonił swoje wewnętrzne uczucia drżenia wobec największego cudu Eucharystii. Odtąd będzie sprawował to Misterium każdego dnia z Bożej łaski i miłości Boga, która wybrała Karola. Ks. Neoprezbiter sięgnął do swojej historii powołania. Na początku chciał być księdzem, ale potem odmienił swoje plany i poszedł na studia. Wcześniej w klasie maturalnej zakochał się. Studiował prawo w Poznaniu, chciał je przerwać, aby wstąpić seminarium, ale rodzice sprzeciwili się temu planowi. Zaangażował się w służenie w parafii, na terenie której mieszkał. Rozpoczął pracę w kancelarii prawnej, ale w czerwcu 2010 r. postanowił ostatecznie wstąpić do seminarium. Jako ksiądz pragnął, by ta pierwsza Eucharystia posiadała najpiękniejszą oprawę liturgiczną, ponieważ ma być ona znakiem miłości do Jezusa. Zaapelował do wiernych, by nie zwlekać ze spowiedzią, by zawsze być gotowym do przyjmowania Pana Jezusa w Komunii św. W liturgii nie wolno być biernym obserwatorem, ale angażować się sercem. Nie spóźniać się na liturgię. Spotkanie z Bogiem nie może ograniczać się jedynie do czasu Mszy, ale ma przenikać całe życie. Wzorem jest Maryja, która towarzyszyła Synowi cały czas. Nigdy nie próbowała zasłonić Sobą Jezusa, ale go adorowała.
Po liturgii eucharystycznej Ks. Neoprezbiter przewodniczył procesji odpustowej z Najświętszym Sakramentem. Przedstawiciele wspólnot parafialnych składali Ks. Karolowi serdeczne życzenia. Na zakończenie Ks. Prymicjant udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa na prawach papieskich, z którym związany jest odpust zupełny.

17 maja 2016 r. w naszym kościele 57 młodych chrześcijan przyjęło sakrament bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka. Pasterz naszej diecezji przewodniczył tej uroczystej liturgii.
Osią przewodnią homilii Księdza Biskupa była osoba Piotra Apostoła, który zapewniał, że nigdy nie zdradzi Jezusa: choćby wszyscy się zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Zaparł się… Ludzkie deklaracje zawodzą. Mówią o tym statystki rozwodów – także w Pile. Ludzie deklarują, że chcą być razem, potem zostaje popiół. Ksiądz Biskup zadawał wymowne pytania: Co zrobić żeby nie przegrywać. Ten sam Piotr, który był naprawdę słaby, nagle jawi się jako gigant. Czy tylko Piotr?
Celebrans nawiązał do dwóch znaków sakramentu bierzmowania, które są bardzo czytelne. Wyciągnięte ręce nad wami i prośba o dar Ducha Świętego. Potem indywidualnie: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Jednak te gesty nie zastąpią decyzji człowieka. Wszystko zależy od was – mówił Ksiądz do młodych. Duch Święty dzisiaj chce tylko jednego: podarować siebie, byście potrafili być człowiekiem, co kochać umie. Decyzja zależy od was.
PRZED NAMI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – POMNIK I NASZA GOŚCINNOŚĆ
Nawet, jeśli nie ruszymy się z domu, możemy wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży, do czego zachęcamy. Wystarczy: wesprzeć materialnie naszą młodzież i (lub) przyjąć szwajcarskich pielgrzymów do naszych domów i (lub) wesprzeć ofiarą budowę ołtarza św. Jana Pawła II w naszej świątyni.

W przyszłą niedzielę (19 czerwca) młodzież z naszej parafii z ks. Pawłem na czele będzie prosić o pomoc w zorganizowaniu ich wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. W związku z tym gorąco zachęcamy do wsparcia tej prośby poprzez hojniejszy grosz do puszek przed kościołem po każdej Mszy św.

Zgodnie z wcześniejszą informacją o przybyciu do naszego miasta Pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży ze Szwajcarii uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia ich w gościnę do swoich domów. Goście będą dzieleni minimum po dwie osoby na dom. Zapisy w zakrystii, bliższe informacje u Ks.Pawła – Rejonowego Koordynatora ŚDM.

Wszystkim Ofiarodawcom, którzy składają celowe środki na rzecz budowy Ołtarza św. Jana Pawła II w naszej Kolegiacie, składamy serdeczne podziękowanie. Do tej pory wierni złożyli 11410 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

W związku z tym, że wiele rodzin zwyczajem lat ubiegłych wpłacając ofiary na kościół, chce później odpisać kwotę jako darowiznę na cele kultu religijnego, podajemy nr konta parafialnego, dostępny także na stronie internetowej naszej parafii (www.wspomozycielka.pl):

Bank PeKaO SA II Oddział w Pile: 70 1240 1705 1111 0000 1900 1726

PIERWSZE W TYM ROKU NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Tegoroczne nabożeństwa fatimskie mają szczególne znaczenie w kontekście trwającej nowenny z okazji 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja o godz. 18.00 Mszą świętą rozpoczęło się w naszej Kolegiacie czuwanie fatimskie.

Udział w nim wzięły posczególne grupy Odnowa w Duchu Świętym, Lektorzy, Domowy Kościół, Żywy Różaniec. O godz. 21.00 ulicami naszej parafii wyruszyła procesja światła, na czele której niesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Procesji towarzyszyła modlitwa różańcowa. Po powrocie do świątyni czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem Księdza Proboszcza.

II NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – Maryja – Matka Słowa
13 czerwca nasza parafia przeżyła drugie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Uczestniczyli w nim licznie zgroamdzeni parafianie. Za całość odpowiadał Ks. Paweł, który zarówno okolicznościową homilię, jak i rozważania różańcowe, skoncentrował wokół tematu „Maryja – Matka Słowa”
Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie modlitewne Po Mszy św. czuwanie modlitewne, w którym uczestniczyli kolejno

– bezpośrednio po Mszy św. do 19.30 – ministranci, lektorzy z rodzicami oraz Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego
– od 19.30 do 20.00 – Domowy Kościół
– od 20.00 do 20.30 – Odnowa w Duchu Świętym
– od 20.30 do 21.00 – Żywy Różaniec

O godz. 21.00 wyruszyła Procesja Fatimska. Trasa procesji wiodła: ul. Złota, Orzeszkowej, Deptak koło Intermarche, Słowackiego, chodnikiem między blokami przy ul. Mickiewicza 101 i 103, powrót deptakiem koło sklepu „Multus” do kościoła.

Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli: I. Lektorzy; II. Żywy Różaniec. III. Odnowa w Duchu Świętym. IV. Domowy Kościół; V. Młodzież parafialna.

Udział w nim wzięły posczególne grupy Odnowa w Duchu Świętym, Lektorzy, Domowy Kościół, Żywy Różaniec. O godz. 21.00 ulicami naszej parafii wyruszyła procesja światła, na czele której niesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Procesji towarzyszyła modlitwa różańcowa. Po powrocie do świątyni czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem Księdza Proboszcza.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rok wcześniej te dzieci przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii świętej. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r., ponownie przyszły do naszej parafialnej świątyni ubrane na biało, by świętować rocznicę I Komunii świętej. Dzień wcześniej wraz ze swoimi bliskimi przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania.
Przygotowaniem dzieci do tej uroczystości zajęły się Panie Katechetki. Mszy przewodniczył ks. Dariusz. W okolicznym kazaniu zachęcił dzieci, by zaprzyjaźniły się teraz z Duchem Świętym, który pomoże im lepiej poznać Pana Jezusa i głębiej w Niego wierzyć.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za udział i przygotowanie Uroczystości rocznicowej.

ŚDM W NASZEJ PARAFII
24 lipca Msza św. o godz. 12.00 była przedsmakiem Światowych Dni Młodzieży dzięki obecności około 20 gości ze Szwajcarii. Kilka dni wcześniej gromadzili się w różnych miejscach naszego pilskiego regionu, dzięki czemu lepiej mogli poznać naszą kulturę i codzienne życie. Mieszkali u rodzin naszego miasta. Po uroczystej „Mszy posłania” Pasterz naszej diecezji Ks. Biskup Edward Dajczak „pośle” ich do Krakowa na spotkanie młodych z całego świata z Papieżem Franciszkiem.
NASI NA ŚDM, GDZIE ŚDM ZOBACZYĆ W TVP?
Z poniedziałku na wtorek (25/26 lipca) młodzież naszej parafii z Ks. Pawłem i Siostrą Zofią pojechali do Krakowa. Na pewno będziemy łączyć się z nimi duchowo, modląc się za nich, tak samo jak oni za nas. Ale możemy łączyć się także za pomocą mediów. TUTAJ można się dowiedzieć, gdzie będziemy mieli możliwość obejrzenia transmisji Światowych Dni Młodzieży.
WTOREK 26.07.2016
TVP1
08:20 Świętość i miłosierdzie – Kalwaria; cykl dokumentalny
15:20 Świętość i miłosierdzie – Wadowice; cykl dokumentalny
15:40 „Tango Papieża” – film dokumentalny
16:40 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
17:25 Msza Święta na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza (także w TVP Polonia)
20:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
TVP2
22:00 „Papież Franciszek” – film dokumentalny
TVP Polonia
15:10 Do zobaczenia w Krakowie (powt. 05:00)
TVP INFO
16.45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 – Procesja
ŚRODA 27.07.2016
TVP1
08:20 Świętość i miłosierdzie – Wieliczka; cykl dokumentalny
13:35 Reportaż z koncertu Lata z Radiem lub ŚDM
15:50 Ceremonia powitania Papieża Franciszka na lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia)
16:45 Spotkanie Ojca Świętego z władzami RP i korpusem dyplomatycznym na Wawelu (także w TVP Polonia)
17:50 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
18:25 Spotkanie Papieża Franciszka z biskupami polskimi w Katedrze Wawelskiej (także w TVP Polonia)
20:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
20:45 Pozdrowienie wiernych przez Ojca Świętego z Okna Papieskiego przy Franciszkańskiej 3 (także w TVP Polonia)
22:35 Świat nieprzedstawiony – Pielgrzym – film dokumentalny o pielgrzymce Marka Kamińskiego szlakiem św. Jakuba (powt. 02:40)
TVP INFO
15:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
16:00 Powitanie Papieża na lotnisku w Balicach
16:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
17:15 Powitanie Papieża przez Prezydenta RP i władze państwowe na Wawelu
18:45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
19:00 Spotkanie Papieża z Episkopatem Polski
20:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
22:00 Panorama INFO – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powt. o godz. 01:50 i 05:02)
22:25 Studio świat – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016; magazyn (powt. o godz. 02:15 i 05:25)
23.45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powtórki z dnia)
CZWARTEK 28.07.2016
TVP1
09:25 Wizyta Papieża Franciszka na Jasnej Górze (także w TVP Polonia)
10:25 Msza Święta z udziałem Ojca Świętego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski (także w TVP Polonia)
12:30 Świętość i miłosierdzie – Centrum Jana Pawła II
15:25 Kuchnia papieska
16:00 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
16:50 Ceremonia Powitania Papieża Franciszka na krakowskich Błoniach (także w TVP Polonia)
20:25 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
20:35 Okno Papieskie – pozdrowienie wiernych przez Papieża Franciszka (także w TVP Polonia)
TVP INFO
09:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
10:30 Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry
12:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
16:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
17:30 Ceremonia powitania Papieża na Błoniach przez Kardynała Stanisława Dziwisza
18:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
22:00 Panorama Info – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powt. o godz. 01:50 i 05:00)
23:00 Studio świat – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016; magazyn (powt. o godz. 02:15 i 05:25)
23.45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powtórki z dnia)
PIĄTEK 29.07.2016
TVP1
09:15 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
09:20 Wizyta Papieża Franciszka na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady (także w TVP Polonia)
11:20 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
11:35 Świętość i miłosierdzie – Kraków
15:20 Kuchnia Papieska
15:50 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
16:20 Papież Franciszek w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu (także w TVP Polonia)
17:50 Droga Krzyżowa z młodzieżą pod przewodnictwem Papieża Franciszka (także w TVP Polonia)
20:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
20:45 Okno Papieskie – pozdrowienie wiernych (także w TVP Polonia)
23:11 „Tajemnice początków Polski – Krzyż i Korona” – dokument fabularyzowany
03:35 „Życie za życie. Maksymilian Kolbe” – film biograficzny
TVP2
13:15 „Święta z sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla” – film dokumentalny
TVP Polonia
08:10 „Tango Papieża” – film dokumentalny Krzysztofa Żurowskiego
TVP INFO
08:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
09:30 Papież w Muzeum Auschwitz-Birkenau
10:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
10:30 Papież w Muzeum Auschwitz-Birkenau
11:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
15:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
16:30 Wizyta Papieża w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
17:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
18:00 Droga Krzyżowa
19:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
22:00 Panorama Info – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powt. o godz. 01:50 i 05:00)
23:00 Studio świat – Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016; magazyn (powt. o godz. 02:15 i 05:25)
23.45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (powtórki z dnia)
SOBOTA 30.07.2016
TVP1
08:05 Wizyta Papieża Franciszka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Jana Pawła II (także w TVP Polonia)
12:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
16:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (także w TVP Polonia)
18:30 Czuwanie modlitewne Papieża Franciszka z młodzieżą (także w TVP Polonia)
TVP INFO
08:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
08:30 Wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
09:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
10:30 Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
12:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
18:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
19:30 Czuwanie modlitewne z młodzieżą – Kampus Miłosierdzia
21:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
00:00–05:00 Noc Czuwania
NIEDZIELA 31.07.2016
TVP1
06:30 „Śmiertelne życie” – film dokumentalny
08:35 Papież Franciszek na Kampusie Miłosierdzia (także w TVP Polonia)
10:00 Msza Święta Światowego Dnia Młodzieży z udziałem Ojca Świętego (także w TVP Polonia)
13:06 Papież Franciszek na Kampusie Miłosierdzia – Studio (także w TVP Polonia)
16:50 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 – Spotkanie papieża Franciszka z wolontariuszami i Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży (także w TVP Polonia)
18:00 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia)
18:15 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 – Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia)
18:45 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia)
22:35 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – podsumowanie wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (także w TVP Polonia – w godz. 22:55 – 23:10)
TVP INFO
08:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
10:00 Msza Święta
12:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
15:30 Kościół Z Bliska
16:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
17:00 Spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży oraz Komitetem organizacyjnym i dobroczyńcami
17:45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
18:15 Ceremonia pożegnania
18:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
19.30 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
20.05 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
01:40 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
02:15 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
TVP3
Na antenie TVP3 temat Światowych Dni Młodzieży obecny jest w „Dzienniku Regionów”, w „Echach dnia”, a także w „Kronice ŚDM” (27–31.07 godz. 16:00). Poza tym na antenie emitowane są powtórki programu ,,Do zobaczenia w Krakowie”, który przygotowuje na nadchodzące ŚDM (w soboty o godzinie 09:10). Ponadto na antenie w każdą niedzielę o godz. 11.15 do 31 lipca widzowie obejrzą cykl reportaży z regionu poświęconych miłosierdziu. Kontynuowana jest także emisja cyklu dokumentalnych filmów portugalskich o cudownym objawieniu w Fatimie: „Fatima i Ameryka Północna” 19.07 godz. 23.45 (powt. 03.25), „Fatima i Afryka” 21.07 godz. 23.45 (powt. 03.25), „Fatima – Azja i Oceania” 25.07 godz. 23.45 (powt. 03.25), „Fatima – Papieże” 26.07 godz. 23.45 (powt. 03.25), „Fatima: troje pasterzy” 28.07 godz. 23.45 (powt. 03.25).

ZYGMUNT ROMANOWSKI Z MISJĄ MIŁOSIERDZIA U NAS
Miał paraliż rdzenia kręgowego. Porzucili go rodzice, W ogóle ich nie zna, nie widział. Wychowywały siostry zakonne. Imię i nazwisko nadał mu urząd. Urząd również nadał mu datę urodzenia. Uzdrowiony cudownie z paraliżu, rozpoczął wielką i ciężką pracę nad sobą od nauki mowy. 14 sierpnia udowodnił przed wspólnotą naszej parafii, że Bóg okazuje nieskończone miłosierdzie i z Bogiem wszystko jest możliwe. To jego misja wobec ludzi.
Panu Zygmuntowi towarzyszy duszpasterz – Ks. Krzysztof Stromski. Podczas każdej Mszy św. dawał krótkie świadectwo oraz włączał się w liturgię poprzez grę na gitarze i śpiew pieśni, które sam skomponował i napisał. To był tylko wstęp do wieczornego występu Pana Zygmunta, który tak naprawdę nie był koncertem jakiejś gwiazdy, a wielkim uwielbieniem Boga Miłosiernego i Matki Najświętszej.
Prawie wszystkie ławki w kościele były zajęte i z pewnością ten, kto przyszedł, nie żałował. Pan Zygmunt – człowiek niegdyś sparaliżowany dał pokaz działania Boga. Jak twierdzi – Pan Jezus zostawił mu jedną zupełnie niewładną nogę na dowód tego, jaki był jego stan wcześniej. Niegdyś otrzymał specjalne błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II, który podczas rozmowy, wyznaczył mu zadanie głoszenia Ewangelii śpiewem i świadectwem. To zadanie Pan Zygmunt wypełnił wzorcowo w naszej wspólnocie. Z pewnością wszyscy otwierali oczy i usta ze zdziwienia, podziwiając nie tyle grę na gitarze, ile wręcz mistrzowską wirtuozerię, nie wspominając o możliwościach głosowych, dzięki którym Pan Zygmunt nie miał problemów, by w perfekcyjny sposób wokalnie zamienić się w sędziwą staruszkę (106 lat), a potem w malutkie dziecko, następnie w operową śpiewaczkę z wysokim altem. W kościele poza brawami wybuchały więc co jakiś czas salwy śmiechu, ponieważ Pan Zygmunt to człowiek z niesamowitym poczuciem humoru, który ujawniał się także w opowiadaniu dowcipów – zawsze z jakąś puentą.
Koniec spotkania, to wspólny śpiew Barki i Abba Ojcze – doświadczenie jedności naszej wspólnoty, której iskrę wyzwolił Pan Zygmunt i Ks. Krzysztof. Zaśpiewali w duecie. Ks. Krzysztof także grał na gitarze, a potem nawet na ustnej harmonijce.
Pan Zygmunt opuścił świątynię pokazem chodzenia bez dotykania posadzki… – umiejętność wymagająca naprawdę dobrej kondycji.

XXV-lecie PHILIPS Lighting Poland w Pile
„Człowiek potrzebuje światła do życia” – takimi słowami Prezes największej pilskiej firmy zwrócił się do zebranych wiernych podczas uroczystej dziękczynnej Mszy świętej w naszej kolegiacie 11 września 2016 r. Byli na niej obecni pracownicy pilskiego Philipsa, a także ci, którzy kiedyś w niej pracowali.
Słowa Prezesa można zinterpretować nie tylko symbolicznie, ale i dosłownie, ponieważ – jak podkreślał niejednokrotnie Ks. Proboszcz – dzięki obecności tej firmy w naszym mieście, wiele osób znalazło zatrudnienie, a Piła natomiast znana jest na całym świecie.
Liturgię uświetnił śpiew chóru pilskiej PWSZ, a także zaangażowanie wielu innych wiernych, którzy nieśli dary, czytali słowo Boże. Na uwagę zasługują również dekoracje kwiatowe.

Pomagamy Sąsiadom
11 września gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Aleksandra Głombiowskiego – wikariusza z Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Pile. Razem z kilkoma wiernymi brał udział w niedzielnych mszach, zwracał się do nas ze słowem Bożym, ale i z prośbą o wsparcie duchowe i materialne dla swojej wspólnoty parafialnej, która obecnie jest w trakcie budowy kościoła. Bóg zapłać wszystkim za zrozumienie i wsparcie.

Spotkanie diecezjan i młodych w Skrzatuszu
Nasze diecezjalne sanktuarium w Skrzatuszu znowu zgromadziło wiernych na corocznej uroczystości odpustowej, która w tym roku odbyła się 17 i 18 września. W sobotni wieczór prawie 6 tysięcy młodzieży przeżyło swoje diecezjalne spotkanie, natomiast w niedzielę również kilka tysięcy wiernych z całej diecezji (w tym z naszej parafii) wzięło udział w uroczystościach odpustowych.
Z Bożym błogosławieństwem gotowi do nauki
25 września podczas Mszy św. o godz. 12.00 Ks. Proboszcz poświęcił tornistry uczniom naszych szkół, szczególnie z myślą o najmłodszych, którzy rozpoczęli swoją naukę w szkole podstawowej. Przy tej okazji warto też zauważyć piękną inicjatywę, którą podjęła z myślą o opuszczonych grobach Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiekwicza. Poniżej zdjęcie z tą akcją.
Ruszył Kurs Alpha
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 6 października w Domu Studenta PWSZ przy ul. Żeromskiego ruszył Kurs Alpha. Wszyscy, którzy chcieliby jeszcze dołączyć, oczywiście mają taką możliwość… A warto! Poniżej umieszczamy relacje z każdego spotkania.
Dzień pierwszy rozpoczął się od uroczystej kolacji z 16 uczestnikami. Następnie wszyscy wysłuchali świadectwa gościa z Wałcza – Pana Krystiana, który spotkał Boga dzięki kursowi. Wykład i niezwykle wzruszające świadectwo „Czy jest w życiu coś więcej” powiedział Pan Daniel. Całość połączona kilkoma piosenkami naszej scholi i dowcipnymi wstawkami prowadzącej Pani Marleny.

Inauguracja Roku Akademickiego z Bogiem
2 października w naszej kolegiacie z udziałem Rektoratu, Profesorów i Studentów została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego w pilskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tydzień później – 9 października w Kościele Akademickim Dobrego Pasterza z tej samej okazji została odprawiona uroczysta Eucharystia z udziałem środowiska akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Ośrodek Zamiejscowy w Pile oraz Wyższej Szkoły Gospodarki (na zdjęciu powyżej). Obu uroczystościom przewodniczył Ks. Proboszcz z udziałem Duszpasterza Akademickiego DAP, którym jest Ks. Paweł Haraburda.

Gość z okazji Dnia Papieskiego
XVI Dzień Papieski „Bądźcie świadkami miłosierdzia” to nie tylko wspieranie uzdolnionej, ale ubogiej młodzieży, lecz również okazja do ciekawych spotkań i wydarzeń kulturalnych, w których sięgamy do duchowego testamentu naszego Rodaka – Papieża. Właśnie dlatego gościliśmy w naszej parafii aktora, piosenkarza, artystę – Pana Kubę Kornackiego, który jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, mężem i ojcem dwójki dzieci. Obecnie pisze piosenki i scenariusze, a cała jego twórczość związana jest z Ewangelią. Podczas Mszy św. o godz. 15.00 dał krótkie świadectwo, a po Mszy św. ok. godz. 16.00 dał także krótki koncert piosenek swojego autorstwa, przeplatając utwory niezwykle głębokimi refleksjami duchowymi.

Msza święta inicjacyjna
Rozpoczął się czas bezpośrednich przygotowań do I Komunii świętej. Od tego roku przyjęcie po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii następuje w III klasie szkoły podstawowej. Stąd przez rok nie było tej uroczystości w parafiach naszej diecezji. 9 października 2016 r. o godz. 13.30 została odprawiona pierwsza Msza św. inicjacyjna, która zgromadziła wszystkich kandydatów do I Komunii św. wraz z ich rodzicami. To eucharystyczne spotkanie, które będzie miało miejsce cyklicznie w drugą niedzielę miesiąca, stwarza okazję pogłębionego przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

WEEKEND ALPHA –OSTROWIEC 2016
Po V spotkaniu wszyscy uczestnicy kursu wyjeżdżają na spotkanie weekendowe. Dla nas miejscem tego spotkania stał się Ośrodek Caritas w Ostrowcu pod Wałczem. Od piątku wieczorem (4 listopada) do niedzieli (6 listopada) poza radosną integracją grupy odbywały się wykłady i spotkania zespołowe, rozmowy, modlitwa.
W piątkowy wieczór (4 listopada) Ks. Dariusz Stachula podjął temat: Dlaczego i jak czytać Biblię? Rozpoczęło się od tego, że Biblia wylądowała na ziemi, ale potem zostało wyjaśnione, że Pismo święte jeśli jest używane, staje się Księgą Życia, a nieużywane staje się kilogramem zbędnej makulatury. Biblia to List Boga do człowieka, Ojca do dziecka.
Przedpołudniowy wykład w sobotę (5 listopada) poprowadził Ks. Piotr Szczepaniuk – Dyrektor Ośrodka w Ostrowcu. Temat wykładu: Kim jest Duch Święty? Prowadzący zwrócił uwagę, że Duch Święty jest przede wszystkim Osobą, przedstawił naukę Kościoła na temat Ducha Świętego w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a także omawiając Trzecią Osobę Trójcy w świetle ikony A. Rublowa.
Południowy wykład „Co czyni Duch Święty?” poprowadziła gościnnie Pani Jolanta Bauer – ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Trzecia Osoba Trójcy Świętej uczy nas rozmawiać z Bogiem. Pomaga w modlitwie, uczy nas miłości cierpliwej.
Popołudniowy wykład „Jak zostać napełnionym Duchem Świętym” prowadziła Pani Halina Łuś. Duch Święty pragnie napełniać ludzi, by przyjść im z pomocą. Jednocześnie swoją obecność często manifestuje różnymi zjawiskami zewnętrznymi: ciepło, spoczynek w Duchu, modlitwa językami. Po wykładzie nastąpiła modlitwa o wylanie Ducha Świętego na uczestników.

Kurs Alpha w naszej parafii – V spotkanie

Kurs Alpha w naszej parafii – IV spotkanie

Kurs Alpha w naszej parafii – III spotkanie

Kurs Alpha w naszej parafii – II spotkanie
13 października (czwartek) o godz. 19.00 w Domu Studenta PWSZ przy ul. Żeromskiego po raz drugi zgromadzili się uczestnicy kursu Alpha. Pojawiły się nawet nowe osoby. Oczywiście pierwsza część spotkania to kolacja. Miła atmosfera, widać, że grupa coraz bardziej się poznaje. Po posiłku głos zabrała Danuta, która dała niesamowite świadectwo, jak odnalazła Boga błądząc najpierw po bezdrożach wiary w New Age, kursy Silwy, rozrywkowe życie. Temat spotkania „Kim jest Jezus?” rozwinął Marcin, który nacodzień jest trenerem personalnym w jednej z pilskich siłowni. Opierając się o własne doświadczenie trenerskie, wskazał, że warto Jezusowi zaufać, być mu posłusznym – tak jak trenerowi – by osiągnąć dobry wynik (życie wieczne). On opowiadał także o swoim odnalezieniu Jezusa, a przez Jezusa swojej narzeczonej. Oba świadectwa były bardzo osobiste, bardzo mocne i poruszające.
Następnie uczestnicy udali się na spotkanie w grupach, w których pogłębiali temat i mogli się wypowiedzieć, porozmawiać. Następne spotkanie 20 października – jak zwykle czwartek, godz. 19.00 w Domu Studenta PWSZ. Zapraszamy, jeszcze można dołączyć.

OŁTARZ ŚW. JANA PAWŁA II W NASZEJ ŚWIĄTYNI
Zapowiadany jeszcze przed wakacjami ołtarz już jest na ukończeniu. Wykonywany przez Pana Grzegorza – artystę z Poznania przy pomocy ekipy kilku mężczyzn z naszej parafii jest dość wysoką konstrukcją w kształcie drzwi, symbolizujących wejście do nieba, które uchyla św. Jan Paweł II. W niedalekiej przyszłości ołtarz zostanie uroczyście poświęcony, planowane jest także sprowadzenie relikwii Papieża – Polaka do naszej świątyni.

MISJE SĄ BARDZIEJ POTRZEBNE MI NIŻ JA MISJOM
Takimi (i innymi równie ciekawymi) refleksjami zaskoczył nas o. Marek OFM, który gościł w naszej parafii z okazji Niedzieli Misyjnej. Najczęściej misje – jak mówił – kojarzymy z Afryką, murzynami, głodem itp. Tymczasem nasz gość jest na misjach w Rosji, konkretnie w Woroneżu i twierdzi, że właśnie tam dotknął żywej wiary ludzi, których przykład jest dla niego budujący.

Woroneż jako milionowe miasto jest mieszanką narodowści, kultur i religii. Obok siebie żyją Niemcy, Rumuni, Polacy, Rosjanie i inni obcokrajowcy. Religijnie znajdujemy tu protestantów, prawosławnych, muzułmanów, a także i katolików, którzy są zdecydowaną mniejszością. Ojciec Marek opowiadał o swojej wspólnocie parafii, która terytorialnie obejmuje obszar 1/3 Polski. Wspominał poszczególne osoby, które chrzcił jako dorosłe i starsze. Nie mają własnego kościoła. Gromadzą się niekiedy w domach parafian lub korzystają np. z użyczonej świątyni od metodystów. Niektórzy jeżdżą co tydzień 120 km, by być na Mszy. Jednak jest to żywa wspólnota Kościoła, w której katolicy wiedzą, czego chcą i jak tęsknią za Chrystusem. Dlatego cenią sobie bardzo posługę kapłana. Ojciec Marek przybył także, by prosić nas o wsparcie duchowe i materialne. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach.

2016-11-27
WSZYSCY ŚWIĘCI BALUJĄ W NIEBIE… I W NASZEJ PARAFII
Św Bernadetta, św. Jadwiga, św. Stanisław Kostka, a nawet św. Rodzina oraz wielu innych Świętych i Błogosławionych – duża była pomysłowość w przebieraniu za ludzi, którzy są w niebie. Można było podziwiać inwencję twórczą u dzieci, które bawiły się na Balu Wszystkich Świętych w naszej parafii w czwartkowe popołudnie 27 października 2016 r.
Imprezę zorganizowały nasze Panie Katechetki wraz z rodzicami, spośród których kilku także było na balu. Dzieci brały udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa zapoczątkowuje dobrą tradycję, która rozwija się coraz bardziej stając się chrześcijańską alternatywą dla pogańskiego i już u złego podstaw Halloween. Naszym powołaniem i celem jest bowiem życie w niebie, życie z Bogiem, a nie trupi klimat strachu i opary śmierci. Trzeba cieszyć się życiem, a nie wolno świętować śmierci i piekła, robiąc z tego główną oś zabawy, która ma swoje korzenie w pogańskim święcie śmierci. Dlatego tym bardziej jesteśmy chwalimy rodziców, którzy przyjmują chrześcijański kierunek wychowania swoich dzieci oraz wyrażamy wdzięczność naszym Paniom Katechetkom.

2016-10-28
WYCHOWANIE DO SZACUNKU I NADZIEI ŻYCIA WIECZNEGO
Niedawno informowaliśmy o inicjatywie Szkoły Podstawowej nr 7 podjętej w związku z pamięcią modlitewną o naszych zmarłych. Dzieci z tej placówki zbierały znicze, by zanieść je na groby – szczególnie te opuszczone. Okazuje się, że podobny pomysł zrealizowały nauczycielki z Zespołu Szkół nr 3. Obie szkoły są na terenie naszej parafii, gdzie znajduje się także stary cmentarz. Nauczycielki razem z dziećmi odwiedziły to miejsce, sprzątając groby, których nikt nie nawiedza, zapalając świece oraz dołączając modlitwę za tych zmarłych.
To kolejny pomysł zasługujący na pochwałę i zauważenie, by stawał się przykładem dla innych. Cieszymy się, że są nauczycielki, które chcą dzieci wychować do szacunku i modlitewnej pamięci o zmarłych oraz w ten sposób wskazać, że życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy.
To ważne – szczególnie w dobie zabawy w Halloween – gdzie ze zmarłych robi się straszydła robiące psikusy ludziom na ziemi. Poza tym stary cmentarz staje się niekiedy miejscem, po którym ludzie chodzą z psami na spacery (nie chodzi o przejście) czasem bez zwracania uwagi na to, że zwierzę chodzi po grobach. Nierzadko można też wieczorami spotkać na tym cmentarzu młodzież, która robi sobie towarzyskie schadzki w tym miejscu, mimo że obok jest park.

2016-10-30
DARZ BÓR! DARZ BÓG!
W związku ze zbliżającym się wspomnieniem św. Huberta – patrona leśników została odprawiona w naszej Kolegiacie uroczysta Msza święta z okazji 40-lecie Okręgowego Związku Łowieckiego w Pile. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz, który jest kapelanem leśników. Liturgii towarzyszyła niezwykła oprawa muzyczna: chór leśników oraz chór nasze pilskiego centrum kultury. Wystrój kościoła nawiązujący m.in. do symboliki związanej z leśnikami i św. Hubertem. Leśnicy także aktywnie zaangażowali się w przebieg liturgii.
Łowczy Okręgowy w Pile – Sławomir Jaroszewicz powitał zebranych na początku Mszy. ”Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi – Myśliwi strzelają, św. Hubert kulę nosi” – to słowa kaznodziei – ks. prof. dr hab. Wojciecha Frątczaka – Kapelana Polskiego Związku Łowieckiego, który w swojej homilii nawiązał do nieudanych polowań, gdy niestety przez pomyłkę zostali postrzeleni ludzie: „Trzeba dobrze strzelać na polowaniach”, ale i w życiu. W kazaniu został poruszony także wątek nieżyczliwości wobec myśliwych – także ze strony organizacji broniących praw zwierząt. W słowie było także nawiązanie do Boga, który stworzył piękne dzieła, przyrodę. Niestety człowiek próbuje poprawiać Boga, poprawia przyrodę, ale niestety obraca się to przeciw człowiekowi.
We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe:
– Polskiego Związku Łowieckiego w Pile,
– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,
– Zespołu Szkół Leśnych w Goraju,
– Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Pile,
– Nadleśnictwa Złotów, Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Sarbia oraz 55 kół łowieckich gospodarujących na ternie pilskiego okręgu łowieckiego:

1. KŁ nr 1 „Daniel” Lipka
2. KŁ nr 3 „Wadera” Okonek
3. KŁ nr 4 „Kuropatwa” Złotów
4. KŁ nr 6 „Jeleń” Złotów
5. KŁ nr 7 „Jeleń” Wałcz
6. KŁ nr 8 „Wieniec” Mirosławiec
7. KŁ nr 9 „Knieja” Krajenka
8. KŁ nr 10 „Hubert” Skórka
9. KŁ nr 11 „Sokół” Wałcz
10. KŁ nr 12 „Darz Bór” Mielęcin
11. KŁ nr 13 „Żuraw” Człopa
12. KŁ nr 14 „Dzik” Łobżenica
13. KŁ nr 15 „Bażant” Wyrzysk
14. KŁ nr 16 „Bażant” Białośliwie
15. KŁ nr 17 „Kaczor” Kaczory
16. KŁ nr 18 „Bory Kujańskie” Złotów
17. KŁ nr 19 „Ponowa” Margonin
18. KŁ nr 20 „Noteć’ Chodzież
19. KŁ nr 21 „Dzik” Trzcianka
20. KŁ nr 22 „Knieja” Trzcianka
21. KŁ nr 23 „Ostoja” Chodzież
22. KŁ nr 24 „Jeleń” Ujście
23. KŁ nr 25 „Leśnik” Dzierżązno Wielkie
24. KŁ nr 26 „Zając” Wapno
25. KŁ nr 27 „Darz Bór” Gołańcz
26. KŁ nr 28 „Szarak” Wągrowiec
27. KŁ nr 29 „Daniel’ Podanin
28. KŁ nr 30 „Dzik” Czarnków
29. KŁ nr 31 „Kruk” Czarnków
30. KŁ nr 32 „Jeleń” Wagrowiec
31. KŁ nr 33 „Cyranka” Wągrowiec
32. KŁ nr 34 „Szarak” Budzyń
33. KŁ nr 36 „Puszcza” Potrzebowice
34. KŁ nr 40 „Sęp” Piła
35. WKŁ nr 42 „Grandel” Piła
36. WKŁ nr 44 „Trop” Piła
37. KŁ nr 45 „Myśliwiec” Biskupice
38. KŁ nr 46 „Ponowa” Piła-Kalina
39. KŁ nr 49 „Diana” Szwecja
40. KŁ nr 50 „Bóbr” Piła
41. KŁ nr 51 „Róża” Piła
42. KŁ nr 53 „Żubr” Piła
43. KŁ nr 54 „Knieja” Piła
44. KŁ nr 57 „Borsuk” Skoki
45. KŁ nr 58 „Odyniec” Mieścisko
46. KŁ nr 3 „Złota Kielnia” Poznań
47. KŁ nr 10 „Knieja” Poznań
48. KŁ nr 18 „Drop” Poznań
49. KŁ nr 26 „Leśnik” Poznań
50. KŁ nr 29 „Jaźwiec” Poznań
51. KŁ nr 34 „Jeleń” Swarzędz
52. KŁ nr 58 „Olszyna” Rogoźno
53. KŁ „Brzozówka” Warszawa
54. KŁ nr 22 „Łoś” Potulice
55. Kujawskie KŁ nr 52 Inowrocław
56. KŁ nr 339 „Sokół” Warszawa

Wykonawcą muzyki Mszy Hubertowskiej był zespół trębaczy myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju koło Czarnkowa po kierunkiem Pawła Strawy oraz Chór „Halka” z Regionalnego Centrum Kultury w Pile pod dyrekcją Przemysława Wojnarowskiego. Tym razem dyrygowała Pani Elżbieta Sujka.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada to nie „Święto Zmarłych”, ale Święto Żywych, którzy są w niebie z Bogiem. Znani i nieznani, beatyfikowani i kanonizowani, ale i ci, o których nikt nie słyszał odbierają cześć szczególnie w tę uroczystość. Tradycyjnie jednak w tym dniu tłumnie odwiedzamy cmentarze, a na nich groby naszych bliskich. Tym odwiedzinom towarzyszy modlitwa Kościoła, poprzez szczególne nabożeństwa procesyjne wiodące ścieżkami cmentarnymi. Na starym cmentarzu przy naszym kościele procesja rozpoczęła się przed godz. 16.00. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Paweł.

2016.11.13 IMIENINY PROBOSZCZA

Od porannej Mszy świętej w niedzielę 13 listopada Dostojny Solenizant przyjmował życzenia od życzliwych parafian, którzy nie szczędzili także słów życzliwości pod adresem Ks. Stanisława Oracza. Ks. Proboszcz zresztą nie pozostał pod tym względem dłużny. Ze słowami wdzięczności zwrócił się do wiernych podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10.30, która była sprawowana w jego intencji.
Ks. Proboszcz nawiązywał do wielu osób zaangażowanych w parafii i do wielu sytuacji, wydarzeń w naszej wspólnocie Kościoła, gdy mógł liczyć na swoich Parafian. Dziękował za życzliwość, a na koniec liturgii otrzymywał życzenia, kwiaty i prezenty.

2016.11.20 KRÓLUJ NAM CHRYSTE W POLSCE, PARAFII, RODZINIE…

W przeddzień Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i jednocześnie na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach Episkopat Kościoła w Polsce z najwyższymi władzami państwowymi i licznie zgromadzonymi wiernymi z całej Polski i świata dokonali Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W polskich parafiach tego Aktu dokonano w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej uczynił to Ks. Proboszcz w sposób uroczysty przed wystawionym Najświętszym Sakramentem na zakończenie Sumy o godz. 10.30. Poniżej przytaczamy treść tego Aktu, aby każdy mógł powrócić do tego ważnego momentu i go rozważać.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

2016.11.20

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W piątek (25 listopada) o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich członków Caritas, przyjaciół i darczyńców, którzy wspierają działalność charytatywną w naszej parafii z racji peregrynacji figury św. Michała Archanioła, którą mamy łaskę już gościć.
2016.11.27 RORATY: DOROŚLI, MŁODZIEŻ I DZIECI…
Wraz z Adwentem rozpoczęły się Roraty. W naszej parafii zgromadziły one wielu uczestników. Dzieci gromadzą się w poniedziałki, środy i piątki; młodzież we wtorki o 6.30 rano, wszyscy od piątku do soboty również rano o godz. 6.30.
Tegoroczne Roraty przybliżą dzieciom postać Łucji Marto – najdłużej żyjącej spośród trójki portugalskich dzieci, którym objawiała się Matka Boża w Fatimie. Tematyka związana jest z przypadającą w 2017 roku setną rocznicą objawień fatimskich.
Łucja pozostała na ziemi, by przez 90 lat pełnić zlecone jej przez Matkę Bożą zadanie: aby Maryja była lepiej znana i miłowana oraz propagowanie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Rozpoczęliśmy nowy rok kościelny i duszpasterski, w którym otrzymaliśmy zadanie: „Idźcie i głoście”… Ewangelię. Chodzi o to, by tę misję zaszczepić dzieciom, które mogą brać przykład z Łucji.

2016.12.06

ADWENTOWE CZUWANIE MŁODZIEŻY

Spotkanie rozpoczęło się od procesji, w której Ksiądz Biskup niósł zapalony paschał. Przy jego świetle odśpiewał paschalny Exultet. Na ołtarzu stała kopia Piety skrzatuskiej. Czytane słowo Boże mówiło o mądrości Stwórcy, która odbija się w stworzeniu. Nawiązując do Ewangelii o Zwiastowaniu, Ks. Biskup pytał: Co ma zrobić młody człowiek z tym przesłaniem? Stąd jest blisko do Skrzatusza. Na twarzy Maryi nie ma załamania i rozpaczy. Jest w tym obliczu dużo nadziei. Patrz tak długo aż uwierzysz, że Ty możesz zmartwychwstać jak Jezus. Bóg może Ciebie ożywić. Słowa Maryi „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” prowadzą do zmartwychwstania. W ten wieczór Maryja podprowadza nas bardzo blisko Jezusa. Pismo św. nie mówi o wątpliwościach Maryi. Musiała być pewna jednej rzeczy: skoro Bóg jest miłosierny, to nie może proponować niczego, co by mi zaszkodziło. Bóg, nawet stawiając blokady, chce nas jedynie osłonić przed tym, co nam szkodzi. Idąc dalej w tekście Zawiastowania, dochodzimy do uwielbienia „Magnificat”. To najstarsza pieśń adwentowa śpiewana przez młodą silną Dziewczynę. Maryja śpiewa, że przyjdzie czas, że Bóg pysznych zwali z tronu. Wiara Maryi nie jest słodkim uczuciem, ale świadomością, jak Bóg Ją pięknie potraktował. To cała szkoła, jak Bóg reaguje, gdy do nas przychodzi. Wybiera zwykłego człowieka, tak go obdarowuje, że robi rzeczy nieprzeciętne, mocą nie z siebie, ale mocą od Boga. Ta biblijna historia przypomina, ze Bóg też mówi do mnie. Trzeba od Maryi nauczyć się odwagi mówienia „TAK”. Tylko ci, którzy mają otwarte serce, wierzą Bogu. Bóg kocha słabych, zagubionych, Bóg jest przy załamanych. Tam, gdzie ludzie mówią, że ktoś jest nic niewarty, tam Bóg mówi że jesteś wart. Kiedy upadamy, kiedy inni się oddalają, wtedy Bóg jest blisko mnie, chce wejść w moje życie. Bóg chce otworzyć we mnie szkołę, czyni wielkie rzeczy.
W Skrzatuszu Maryja jest Nauczycielką Miłości Zranionej. To sanktuarium jest Szkołą Miłości. Dzisiaj przyszliśmy tu na piękną maryjną lekcję, w której Maryja pokazuje nas, że gdy człowiek otwiera się na Boga, wówczas Bóg czyni w człowieku wielkie rzeczy.
Po rozważaniu Księdza Biskupa zgromadzeni odśpiewali przepiękny hymn modlitewny – Akatyst. Komunia święta stała się punktem kulminacyjnym tego adwentowego spotkania z Jezusem. Po niej wszyscy radośnie uwielbiali Jezusa.

2016.12.014

SPOTKANIE Z J. PULIKOWSKIM

Słynny autor książek o małżeństwie i rodzinie gościł w naszej parafii wieczorem 14 grudnia 2016 na zaproszenie Duszpasterza Akademickiego – Ks. Pawła. Kościół akademicki był zapełniony przybyłymi słuchaczami.
Szczęściem jest być sobą. Potrzebujemy się zintegrować w sobie. Uzyskać wolność wewnętrzną, by siebie posiadać. Posiadać, aby siebie oddać w miłości. Człowiek jest stworzony do tej najwyższej relacji. Miłość to bezinteresowny dar z samego siebie – to definicja wg Gaudium et spes SVII. Aby siebie dać trzeba najpierw siebie posiadać. Ktoś, kto jest np. zniewolony przez pornografię, nie może siebie oddać całkowicie, nie jest w stanie złożyć ślubu. Inny wymiar człowieka, to relacja z Bogiem, która jest bardzo naturalna. Tęsknota za Bogiem, za Istotą Wyższą, jest wręcz wpisana w naturę człowieka.
2016.12.014 SPOTKANIE Z J. PULIKOWSKIM
Które to Boże Narodzenie, moje Boże narodzenie? Po stajni betlejemskiej moje serce jest tym miejscem, gdzie Bó chce się rodzić, jest serce człowieka. Intencją przyjścia Boga na ziemię jest odnowienie człowieka. Bóg jest bardzo zainteresowany relacją między nami. Jest zainteresowany naszą relacją ze stworzeniem. Przyjście Boga jest objawieniem radykalnej miłości do człowieka.
Nasz problem jest w tym, że zatraciliśmy umiejętność świętowania. Współczesny konsumpcjonizm dobija ten brak umiejętności. Zasypanie rzeczami sprawia, że nie On jest na pierwszym miejscu. Trzeba przywrócić w sobie na nowo sens świętowania i Bożego Narodzenia. Musimy zdecydować, czy Adwent to czekanie na Boga, czy ciągłe zabieganie, co jeszcze dokupić.

2016.12.25

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Tegoroczna Pasterka miała wyjątkowy charakter. Przewodniczył jej Ks. Bp Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak, który uroczyście wniósł do naszej świątyni relikwie św. Jana Pawła II, a na zakończenie Mszy świętej poświęcił ołtarz naszego Wielkiego Rodaka. Ks. Proboszcz natomiast wniosł do żłóbka w naszym kościele figurę Dzieciątka Jazus. Pasterka była transmitowana przez naszą Telewizję Asta.

Oto kilka myśli z homilii Księdza Biskupa:
W tajemnicy wcielenia Bóg pokazał nam, jak ważny jest dla Niego człowiek. To jest paradoks, że mówi się o prawach człowieka, a zarazem jak bardzo człowiek jest podrzędnie traktowany i manipulowany. W tym świecie konsumpcji nie liczy się wartość człowieka. (…) Betlejem to taka lekcja: Jezus w grocie nie przyszedł dla siebie, ale aby być dostępnym dla każdego, aby nikt nie musiał się do niego dobijać, aby nikt nie czuł odrzucony, aby nikt nie poczuł się wykluczony. Po to jest ta noc. (…) W tym kościele kontekst bożonarodzeniowy akcentem poświęcenia ołtarza i wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II. Gdy w Polsce było trudne Boże Narodzenie, Papież prosił nas, Polaków, rozważyli tajemnicę nocy betlejemskiej: dlaczego nie został przyjęty? Ta tajemnica trwa do dzisiaj. Zawsze jest jakieś targowisko, jakaś przepychanka, jakiś spis ludności. (…) Papież Jan Paweł II ma być przewodnikiem dla nas po tajemnicy Bożego Narodzenia w tym kościele. Ten Papież w modlitwie nie zostawiał dla siebie w ogóle miejsca. Modlił się za innych.

2016.12.31

KOŃCZYMY ROK Z BOGIEM I Z BOGIEM ZACZYNAMY NOWY 2017

W sylwestrowy wieczór kończącego się 2016 roku, podczas Mszy świętej i specjalnego nabożeństwa, podziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, przeprosiliśmy za grzechy i zaniedbania oraz zawierzyliśmy Stwórcy nadchodzący 2017 rok.
Ks. Proboszcz, który przewodniczył liturgii, w specjalnym słowie skierowanym do wiernych wskazał na dwie wartości w kontekście mijającego roku: wytrwałość w wierze oraz czas. Na koniec nabożeństwa udzielił wszystkim błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

2016.12.31

MŁODZIEŻ OAZOWA POŻEGNAŁA STARY I POWITAŁA NOWY ROK
Od Mszy św. o godz. 20.00 rozpoczęło się sylwestrowe spotkanie młodzieży oazowej. Liturgii przewodniczył Ks. Paweł. Jednak Oaza to nie tylko grupa modlitewna, ale i potrafiąca się dobrze bawić. Jedna z salek parafialnych zamieniła się w salę taneczną, w innych przygotowane było jedzenie, które młodzież przyniosła. Różne zabawy, m.in. karaoke, możliwość spotkania, porozmawiania dały wyjątkową możliwość integracji młodych ludzi, którzy potrafią się naprawdę dobrze bawić.

2016.12.31

MŁODZIEŻ OAZOWA POŻEGNAŁA STARY I POWITAŁA NOWY ROK

Idźcie i głoście Chrystusa Zmartwychwstałego!

Dlaczego tak radośnie biją dzwony, nasze serca? Dlaczego dzisiaj już tak wcześniej rano gromadzą się ludzie w kościołach i śpiewają radosne „Alleluja”. Odpowiedź może być tylko jedna: bo zmartwychwstał Chrystus! Ten, któremu zaufaliśmy!
Możemy razem z Piotrem i Janem pobiec do grobu i zobaczyć, że jest pusty! Ogarnia nas radość, że historia naszego Pana nie kończy się zdradą Judasza, zaparciem się Piotra, nie kończy się przywaleniem kamieniem grobu. Jan Paweł II napisał, że nasza kontemplacja Oblicza Chrystusa, nie może zakończyć się na ukrzyżowaniu. Kościół kontempluje Oblicze Zmartwychwstałego oczami świadków, m.in. oczami św. Pawła, który został oślepiony pod Damaszkiem chwałą Zmartwychwstałego. Patrząc na doświadczenia kobiet u grobu, projekt Bożego życia radykalnie zmieniającego . Wiara w Zmartwychwstanie nie pozostawia człowieka takim samym, bo stawia go w perspektywie nie kończącego się życia. (…)
Chrystus wzywa mnie i ciebie do bycia świadkiem wiary: Idźcie i głoście! Nie bójcie się! Często krępujemy się mówić o prawdzie Zmartwychwstania. Sądzimy, że do tego najpierw powołani kapłani, zakonnicy. Ale przecież pierwsze u grobu były niewiasty. Krępujemy się mówić o Chrystusie, bo uważamy, że to prywatna sprawa każdego. Ile w tym przewrotności, bo to my tworzymy te czasy, na które tak często narzekamy. Tak często doświadczamy dobroci Boga, Jego łask, o które prosimy, ale o tym nie mówimy, bo… nie wypada. A przecież trzeba Bogu dziękować za tyle nawróceń, spowiedzi. Trzeba się tym cieszyć, że cały Kościół idzie do Komunii. (…)
Jezus przyniósł ludziom wiadomość najlepszą: że żyje! Nasza obecność świadczy o tym, że pragniemy, jak Maria Magdalena, spotkać Zmartwychwstałego Pana. Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem, daje nam rękojmię, że i my zmartwychwstaniemy. (…)
Niech ten Pan zmartwychwstały zawsze żyje i króluje w Twoim i moim życiu!

2017.05.7

I KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII
PASTERZ KARMI SWOJE OWCE

W Niedzielę Dobrego Pasterza, 7 maja 2017 r., podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 dzieci klas III z Zespołu Szkół nr 3 w Pile przyjęły po raz pierwszy Jezusa do swoich serc w Komunii świętej. Była to pierwsza grupa licząca 102 dzieci. Kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. Kanonik Władysław Deryng.
Oto kilka myśli z kazania:
Dzisiejszą uroczystość zapamiętacie do końca życia. Aby wspomnienie z dzisiejszego dnia było jednym z najpiękniejszych w waszym życiu. Przygotowujący zadbali o to, aby tak włąśnie się stało. Każda Msza św. jest taka sama. To prawdziwa Uczta. Dzisiaj Gospodarzem jest sam Jezus Chrystus, który bardzo kocha dzieci, który powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Ten Jezus karmi na s swoim Ciałem. Ten cud jest tak wielki i tak wielka tajemnica, że niektórzy ludzie w to nie wierzą. Bóg stał się kawałkiem chleba, aby ludzie co tydzień karmili się Nim. Kto nie chodzi na Mszę, ten zaprzecza swojej wierze. Dziękujcie, dzieci, Panu Bogu, że dziś Wasi rodzice są z wami.
Pewien niewierzący chciał wykpić jednego księdza i powiedział do niego: jak Bóg potrafi przemienić chleb w swoje ciało? Ksiądz powiedział: Twoje ciało, potrafi przemienić pokarm na ciało i krew, to czemu Bóg tego nie potrafi.
Znowu niewierzący spytał: Jak tak wielki Bóg potrafi zmieścić się tak małym kawałku chleba. Ksiądz odpowiedział: Krajobraz leżący przed Tobą jest ogromny, a Twoje małe oko potrafi go ogarnąć.
Niewierzący znowu zapytał: a jak Bóg potrafi sprawić, jest obecny w tylu Komuniach. Ksiądz wziął lustro i rzucił, rozbił je na tysiąc kawałków i powiedział: w każdym z tych kawałków możesz zobaczyć teraz swoje oblicze. Człowiek odszedł ze spuszczoną głową. Nie wiadomo czy uwierzył…

W każdej Mszy św. jest obecny Jezus. Nieważne czy odprawia ją Papież, biskup, ksiądz, czy jest w wielkiej katedrze, czy małym kościółku, czy na łące. Wszędzie ten sam Jezus mówi: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje… Te słowa Pan Jezus kieruje do ciebie.
Wszyscy wiemy, po co jemy chleb. Aby żyć, rosnąć. Bóg daje nam swoje Ciało, abyśmy mogli żyć wiecznie.
15 10. 2005 w Watykanie Papież Benedykt XVI powiedział d dzieci pierwszokomunijnych: Zrozumiałem, że Jezus przyszedł do mojego serca, że przyszedł właśnie do mnie, że jest największym Darem.
Drogie dzieci, mam nadzieję, że ta Pierwsza Komunia św. będzie początkiem Waszej przyjaźni z Jezusem Chrystusem na całe Wasze życie.
W darach ołtarza znalazła się m.in. ufundowana m.in. przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych korona na figurę Matki Bożej Fatimskiej w nawiązaniu do 100-lecia objawień fatimskich. O godz. 16.00 dzieci wraz z rodzicami ponownie zgromadziły się w kościele na nabożeństwie majowym, po którym wszyscy mogli spokojnie robić pamiątkowe zdjęcia.

2017.05.11

PARAFIALNE ZESPOŁY SYNODALNE

Zgodnie z Zarządzeniem naszego Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka podczas Uroczystej Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym 11 maja został powołany nasz Parafialny Zespół Synodalny. Mszy świętej przewodniczył Ks. Proboszcz, który po zakończonej liturgii wręczył członkom Zespołu pisemne Akty Powołania. Wskazał problemy duszpasterskie, z którymi boryka się Kościół w Polsce i w naszej diecezji. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Ks. Dariusz. Poniżej ją publikujemy wraz z listą osób powołanych do naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego.

2017.05.13

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W NASZEJ PARAFII

13 maja 2017 r. minęła 100 rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej trojgu dzieciom w Fatimie. Papież Franciszek – pielgrzym fatimski, kanonizował w tym dniu Świętych Hiacyntę i Franciszka. My zaś w naszej wspólnocie parafialnej zgromadziliśmy się na Nobożeństwie Fatimskim, które rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza. Na głowie figury Matki Najświętszej jaśniała nowa korona – dar od tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych.
Ks. Proboszcz w swojej okolicznościowej homilii podkreślił zatroskanie Maryi, której fatimskie przesłanie jest dziś jeszcze bardziej aktualne niż 100 lat temu. Wskazania Matki Najświętszej tym bardziej są naglące, im więcej szerzy się w świecie i Europie grzech odrzucenia Boga i łamanie Jego praw poprzez np. aborcję, eutanazję, związki jednopłciowe. Jednocześnie orędzie Matki Bożej z Fatimy jako wezwanie do nawrócenia jest nadzieją dla świata, że jeszcze wszystko można odwrócić.
Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się czuwanie fatimskie, któremu przewodniczyła wspólnota Żywego Różańca razem z Honorową Strażą Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 20.00 wyruszyła procesja światła, której towarzyszyła modlitwa różańcowa i śpiewy. Trasa procesji wiodła ulicami: Salezjańska, Konarskiego, Wyspiańskiego, Orzeszkowej i Złota. W wielu oknach na trasie procesji można było zobaczyć flagi lub dekoracje religijne.
Figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły wspólnoty: I. Żywy Różaniec; II. Odnowa w Duchu Świętym. III. Domowy Kościół. IV. Młodzież parafialna; V. Lektorzy.
Po powrocie do kościoła, odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i po błogosławieństwie na zakończenie pieśń „Zapada zmrok”.

2017.05.14

I KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII – część II

W V Niedzielę Wielkanocną, 14 maja 2017 r., podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 dzieci klas III ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile przyjęły po raz pierwszy Jezusa do swoich serc w Komunii świętej. Była to druga grupa licząca 100 dzieci. Tydzień temu I komunię św. przyjęły dzieci z Zespołu Szkół nr 3. Mszy świętej przewodniczył Ks. Proboszcz.
Ceremonia rozpoczęła się na zewnątrz kościoła, dzięki sprzyjającej pogodzie. Rodzice pobłogosławili swoje pociechy, a po pokropieniu wodą święconą przez Księdza Proboszcza, wszyscy weszli procesyjnie do świątyni. Tu rodzice dzieci poprosili Ks. Proboszcza o udzielenie I Komunii dla swoich dzieci.
Oto kilka myśli z kazania:
Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy.
Jakże pasują powyższe słowa do dzisiejszej uroczystości. Dzień wielkiej niebiańskiej Uczty. Jak patrzę na was, to przypomina mi się jedna scena ewangeliczna. Jezus po ciężkiej pracy zapragnął odpoczynku na koniec dnia. Ale usłyszał jakiś gwar. Szły dzieci do Niego, aby się spotkać z Nim. Idą dzieci z rodzicami. Podchodzą do Pana Jezusa, ale uczniowie zabraniali, bo Pan Jezus jest zmęczony. Pan Jezus jednak przyjął dzieci i błogosławił je. Cieszył się, że dzieci znalazły Go: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im”. Jak piękne słowa Jezusa. Pewnie niektóre z was mówią: szkoda że mnie tam nie było. Ale zapewniam was: nic straconego. Jezus także dziś podchodzi do was i przytula do serca. Chce powiedzieć do każdego i każdej z was (bo zna was po imieniu): Ja ciebie kochać, chcę zamieszkać w waszych czystych i kochających sercach. Więc zapraszajcie Jezusa do waszych serc, do waszych domów. Uczyńcie sprawami waszymi, sprawy Pana Jezusa, bo Jemu zależy na was.
W Fatimie przygotowywano się do procesji Bożego Ciała. Ksiądz miał nieść Jezusa, a małe dziewczynki miały sypać kwiaty. Wśród nich były dwie dziewczynki, przyjaciółki: Łucja i Hiacynta. Łucja już była po I Komunii św., Hiacynta jeszcze nie. Hiacynta spytała: czy podczas procesji będę widziała Pana Jezusa. Łucja powiedziała: Tak. Będziesz widziała. Podczas procesji wszystkie sypały kwiaty, tylko Hiacynta nie sypała. Po procesji Łucja spytała Hiacynty: czemu nie sypałaś. Hiacynta: Bo nie widziałam Pana Jezusa. Ta Hiacynta zachorowała i jedynym życzeniem jej było przyjąć Pana Jezusa przed śmiercią. I przyjęła, zobaczyła oczyma wiary Pana Jezusa. Wczoraj Ojciec Święty Franciszek ogłosił Franciszka i Hiacyntę Świętymi. Hiacynta nie wiedziała, że Pan Jezus będzie zakryty. Wy trzy lata przygotowałyście się do tego momentu, by wiedzieć, że to nie jest zwykły opłatek, ale to ten sam Pan Jezus, który przytula dzieci, który je kocha. Hiacyncie trudno było zrozumieć, że Pan Jezus jest wśród nas w kruszynie chleba. Wy jesteście w o wiele lepszej sytuacji. Tyle razy wam mówiła o tym pani katechetka. W każdej, najmniejszej okruszynie jest Pan Jezus. Wasi rodzice przygotowywali was do tego momentu bardzo pieczołowicie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, co dzieje się teraz w sercach waszego taty, waszej mamy. Widziałem, jak w ich oczach były łzy, gdy was błogosławili. To z pewnością Twoja mama pierwsza cię ucałowała, powiesiła krzyż w pokoju. Z taką miłością patrzy też twój tata, babcia, dziadkowie. Oni wszyscy pragną dla was dziś szczęścia. Kochani rodzice, wy wiecie najlepiej, ile trzeba włożyć trudu w wychowanie dziecka: ile Boga dziecku dasz, tyle od niego miłości otrzymasz. Nawet Napoleon zapytany, jaki dzień w życiu był najszczęśliwszy dla niego, on odpowiedział, że to dziennie I Komunii św.. Wtedy Bóg był mi najbliższy. Być może, drodzy rodzice, wy mieliście wtedy takie szczęście. Czas do tego wrócić, do tych postanowień, by każda niedziela była z Mszą świętą. Niech szczęście waszych dzieci będzie także waszym szczęściem. Szczęście z posiadania Boga, jest największym szczęściem człowieka, rodziny. Trzeba nam dziś prosić Boga o prostotę dziecka, które nie zna fałszu. Trzeba nam prosić Boga o prostotę czystej intencji.
Drogie dzieci, za chwilę przyjmiecie Boga do swoich czystych serc, przygotowanych przez wczorajszą spowiedź. Zanieście Pana Jezusa do swoich domów, do szkoły, na pla zabaw. Niech te miejsca staną się jeszcze bardziej święte. Niech Jezus stanie się waszym pokarmem i przewodnikiem na drogach życia – teraz i na wieki wieków. Amen
Podczas procesji z darami, dzieci wniosły m.in. ufundowaną przez rodziców koronę na figurę Matki Bożej Fatimskiej w nawiązaniu do 100-lecia objawień fatimskich. Warto także podkreślić, że wśród uczestników uroczystości była także Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7.
O godz. 16.00 dzieci wraz z rodzicami ponownie zgromadziły się w kościele na nabożeństwie majowym, po którym wszyscy mogli spokojnie robić pamiątkowe zdjęcia.

2017.05.18

DUCH ŚWIĘTY BIERZMUJE, CZYLI UMACNIA

W czwartkowy wieczór, 18 maja 2017 r., młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. 84 młodych ludzi otrzymało Ducha Świętego, który umacnia do mężnego wyznawania wiary i do postępowania wg jej zasad. Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk – Biskup pomocniczy naszej diecezji.
Gościa przywitali przedstawiciele rodziców młodzieży. Młodzi włączyli się w liturgię przez czytanie słowa Bożego, modlitwę powszechną. Ks. Proboszcz zapewnił Księdza Biskupa, że młodzi pod okiem Księdza Pawła, wsparci opieką animatorów, dobrze przygotowali się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wielu z nich włączyło się w grupy duszpasterskie takie jak Oaza, schola, ministranci.
Kilka myśli z homilii Księdza Biskupa.
Wszyscy powinniśmy być spragnieni Ducha Świętego. To dobra okazja, by wołać o Jego umocnienie.
Trzeba najpierw pragnąc Ducha Świętego, o czym mówiła nam dzisiaj Ewangelia. To jest Osoba i tej Osoby pragniemy. Oczekujemy, by się obietnica Jego wypełniła. Potwierdzeniem wewnętrznego pragnienia Ducha Świętego będzie wyjście z tego Wieczernika, by głosić Pana Jezusa.
Podczas spotkania Profesora ze studentami, on postawił duży słój i włożył do słoja kamienie, które miał ze sobą i spytał, czy ten słój jest pełen. Potem wsypał żwir do słoja wypełnionego kamieniami, potem spytał czy ten słój jest pełen. Potem wsypał jeszcze drobny piasek morski, który wypełnił słój. Studenci stwiedzili że słój jest pełen, ale profesor wlał jeszcze wodę i spytał czy ten słój jest pełen. Profesor powiedział, że wasze życie jest jak słój który trzeba wypełniać w odpowiedniej kolejności. Najpierw kamienie, czyli najważniejsze sprawy: rodzina, poglądy, potem żwir, czyli mniej ważne, np. hobby itp. Na końcu woda, czyli to co najmniej ważne.
Jeśli Pan Bóg jest na I miejscu, wszystko inne będzie na miejscu właściwym. Niech tym kamieniem będzie Eucharystia, modlitwa poranna i wieczorna, słowo Boże, dobre uczynki miłosierdzia, słuchanie człowieka, właściwy wybór drogi życiowej.
Proszę was, abyście dziś skorzystali daru Ducha Świętego, który pomoże wam wszystko właściwie poukładać, pokazać sprawy najważniejsze. Niech Duch Święty, będzie Światłem i Mądrością we właściwych wyborach. Aby Go codziennie przywoływać. Życzę Wam przyjaźni z Duchem Świętym. Niech ta przyjaźń się dziś rozpocznie i trwa. Jak ją pogłębiać? Prostą modlitwą o Jego obecność, aby uzdalniał od mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Bez pomocy Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie w głębi wiary wyznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Wołam też osobiście o wielką odwagę dla was, abyście wołali odważnie Ducha Świętego.

Młodzi przyjmowali sakrament bierzmowania podchodząc w towarzystwie świadków. Mieli na sobie poświęcone krzyże, które założyli im rodzice podczas specjalnego nabożeństwa.
Na koniec młodzi podziękowali Ks. Biskupowi, Księżom, Rodzicom za to, że tę uroczystość mogli przeżyć tak głęboko. Oby tylko pozwolili odtąd Duchowi Świętemu działać w swoim życiu.

27.05. 2017 r.

V DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA

„BYĆ DOBRYM JAK CHLEB” – pod takim hasłem odbył się V Diecezjalny Dzień Dziecka – w Diecezjalnym Sanktuarium w Skrzatuszu. Byliśmy razem z dziećmi, siostrą Zofią, Panią Katechetką Anną Łogłoza i mamami z naszej parafii – łącznie około 40 osób i cały olbrzymi namiot dzieci z całej diecezji – było ponad 2000 osób. Był Pasterz i Ojciec naszej Diecezji – Ks. Biskup Edward Dajczak. No i oczywiście była nasza MAMA – Maryja w swoim skrzatuskim wizerunku wniesionym na początku spotkania uroczyście przez strażaków w asyście Ks. Biskupa . Obecność tylu Jej dzieci w Skrzatuszu to najlepszy prezent na wczorajszy Dzień Matki. Radość entuzjazm prostota wiary – uczymy się od dzieci, bo jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa Bożego.
Hasło tegorocznego Diecezjalnego Dnia Dziecka jest odwołaniem się do słów Św. Brata Alberta Chmielowskiego, który jest patronem tego roku w naszym kraju. Dlatego Ks. Biskupowi podczas konferencji towarzyszył piekarz – Pan Łukasz z Szydłowa. Tłumaczył i pokazywał jak powstaje chleb. „Abyście mogli zrozumieć, jak stawać się chlebem, musicie zobaczyć, jak on powstaje” – tłumaczył Biskup Edward. Ks. Marcin natomiast tłumaczył, że pod postacią chleba jest z nami żywy Pan Jezus podczas Eucharystii.
Chyba między innymi dzięki temu dzieci niezwykle wzruszająco przeżywały adorację Pana. Ks. Biskup równie wzruszająco powierzał Panu Jezusowi dzieci naszej diecezji i ich rodziny. Gdy Kustosz skrzatuskiego Sanktuarium szedł między zebranymi w namiocie i błogosławił Najświętszym Sakramentem, dzieci fotografowały ten moment i nagrywały, tak, jak widzimy to np. na koncertach sławnej gwiazdy. Tu bardzo przeżywały tę bliskość z Jezusem. Robiło to wrażenie.
Także, mimo dość długiego czasu, w większości w skupieniu dzieci przeżyły również spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Na koniec wszyscy otrzymali poświęcone przez Księdza Biskupa chlebki, które każdy miał zanieść do domu, by się podzielić z bliskimi i przekazać, że trzeba być dobrym jak chleb.
Po Mszy świętej wszyscy mogli posilić się zupą pomidorową i kiełbaską, by potem uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przy sanktuarium takich jak np. olbrzymie dmuchańce, rozgzrywki sportowe. Dzięki Bogu pogoda także była wspaniała. Pełni wrażeń i radości wróciliśmy z tego spotkania. Pozostaje do spełnienia w codzienności hasło-zadanie: „być dobrym jak chleb”

28.05. 2017 r.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W NASZEJ PARAFII

Tegoroczne obchody odpustowe w naszej parafii miały wyjątkowy charakter. Nie tylko dlatego, że Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Edward Dajczak, ale także dlatego, że Pasterz naszej diecezji przyjął do Kapituły naszej Pilskiej Kolegiaty czterech nowych Księży Kanoników.
Oto nowo przyjęci: Ks. Kanonik Mieczysław Dzikowski – Proboszcz Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Pile, Ks. Kanonik Sławomir Forc – Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Krzyżu Wielkopolskim, Ks. Kanonik Stanisław Łącki – Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu, Ks. Kanonik Andrzej Wachowicz – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu.
Po specjalnej modlitwie błogosławieństwa nowych Kanoników, Ksiądz Biskup poświęcił i nałożył im na szyję krzyże kanonickie (tzw. dystynktoria).
Kilka myśli z homilii Ks. Biskupa:
Dzisiaj mija 40 dni po Zmartwychwstaniu Pana. Trzeba przypomnieć sobie słowa św. Pawła, Apostoła Narodów: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Ale zmartwychwstał! I przez te dni robił wszystko, aby uczniowie mogli tego doświadczyć. Rozproszyli się, ale Jezus wie, jak pozbierać na nowo swoich uczniów. Ta zebrana na nowo Jedenastka, będzie po kolei zabijana, aby świadczyć o Chrystusie. Jak rodzą się ludzie, którzy są wierni Jezusowi i Ewangelii? Pierwsze czytanie prowadzi nas w ten niezwykły świat. Kiedy przyjdzie Duch Święty przekraczają swój ludzki świat i od tego momentu rozpoczyna się nowa era w tej rzeczywistości. Prawdziwy Kościół jest tam, gdzie są ludzie ulegli są Duchowi Świętemu, a nie tam, gdzie rozwijają się struktury. To jest właściwe dla człowieka, który uległy jest Duchowi Świętemu. To rodzi pytanie o naszą uległość Duchowi Świętemu. Nic, co jest w Ewangelii, nie jest tylko wspomnieniem przyszłości, ale jest wezwaniem i zadaniem dla Kościoła. Niezwykle ważna jest bliskość z Chrystusem.
Jakże dziś trudno nam stać się wspólnotą. W 70-tysięcznej Pile w Marszu dla rodziny wzięło udział 1000 ludzi. Maryja w Fatimie powiedziała Łucji, że szatan zaatakuje rodzinę, to będzie słaby punkt. Dlaczego nie mamy wyjść i stanąć po stronie rodziny? Raz w roku nie stać nas na to? Czy to nie jest znak letniego chrześcijaństwa, w którym wszystko, co jest wymagające, jest za trudne? To takie lajtowe chrześcijaństwo, które nie odrodzi się, bo nie jest prawdziwe. Nie ma lajtowej Ewangelii. Tam gdzie przychodzi Duch, jest ogień.
Eucharystia jest po to, aby Miłość największa nie była wspomnieniem, aby chrześcijaństwo nie było tylko wspomnieniem. Bóg wychodzi pierwszy. To On wszystko sprawia. I każde nowe pokolenie jest nowe, musi wybierać. Nie da się chrześcijaństwa zachować tylko tradycją.
Jeden młody chłopak napisał, że przed bierzmowaniem pojechali na rekolekcje do Podczela. Był letni w letniej rodzinie, gdzie niedziela była bardziej w galerii niż w kościele. Na rekolekcjach po raz pierwszy spotkał się z Chrystusem, siedział kilka godzin na adoracji. Kiedy stamtąd wyjechał, stał się nowym człowiekiem, spotkał Chrystusa.
Na ostatnich bierzmowaniach prawie zawsze patrzyłem w oczy młodym i pytałem: czy podczas Wielkanocy spotkali Chrystusa. Bo kiedy spotkam Chrystusa, staję się nowym człowiekiem. Dla was Patronka tej świątyni jest nie tylko Patronką, ale i wezwaniem do pewnego stylu życia, do przyjęcia wiary maryjnej. Bo Jezus przychodzi na świat za sprawą Ducha. A młoda Dziewczyna, która powiedziała do Boga: możesz robić z moim życiem, co chcesz, jest wezwaniem dla nas. Musimy umieć tak jak Ona powiedzieć Bogu Amen. Prawdziwa pobożność polega na naśladowaniu Maryi, że stajemy się jak Ona. Stajemy się osobami, którym zostało przekazane Zwiastowanie. Ten maryjny styl jest prawdziwą wiarą człowieka. Prawdziwy odpust nie ma polegać na wspomnieniu. Dzisiaj Jezus dokonuje niezwykłe dzieła, gdy dzieci po aborcji są wyrzucane do kosza, jest eutanazja. Dziś Jezus wstępuje w Ciele do nieba. Nikt tak nie wywyższył ludzkiego ciała.
Dramat współczesnej wiary polega na tym, że Bóg religii ceremonii obrzędów jest inny niż Bóg życia. Z Bogiem trzeba być na ulicy, w domu, wszędzie. Maryja jest wiernym wzorem.
My grzeszni ludzi, mający swoje potknięcia, zdrady udajemy niejednokrotnie jakbyśmy byli niewierzący. My mamy szansę na odrodzenie jak tamci w spotkaniu ze Zmartwychwstałym
Co mamy zrobić? Mamy być świadkiem. W tej Eucharystii Jezus jest wśród nas. To On nas przemieni i uratuje. Trzeba Go przyjąć. To jest wiara.
Na zakończenie Mszy świętej odbyła się tradycyjna procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Warto zauważyć obecność przygotowanych przez Panie Katechetki dzieci, które brały udział w procesji, sypiąc kwiatki.

13.06. 2017 r.

RODZINNE ZAWIERZENIE MATCE

6 czerwca Episkopat Kościoła w Polsce zawierzył nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, która takiego aktu od ludzkości oczekiwała objawiając się w Fatimie. 8 września wszystkie parafie pójdą w ślad za Episkopatem. Między innymi dlatego głównym akcentem drugiego w tym roku nabożeństwa majowego było też zawierzenie – można powiedzieć – rodzinne.
Nie bez powodu też na to nabożeństwo szczególnie zostały zaproszone dzieci. Wiadomo, że dzieci były głównymi bohaterami i powiernikami objawień fatimskich i orędzia Matki Najświętszej. Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka, wcześniej I Komunię świętą.
Dlatego podczas czuwania, które rozpoczęło się po Mszy św., właśnie dzieci zawierzyły Maryi swoich rodziców. Następnie rodzice zawierzyli Matce Bożej swoje dzieci.
AKT OFIAROWANIA SWOJEGO DZIECKA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz tyle obelg, ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze moją dziecko. Gestem tym pragnę podziękować za Twoją matczyną tkliwość, zadośćuczynić Ci za zniewagi, które znosisz ze strony swoich niewdzięcznych dzieci. Pragnę też przyczynić się do poświęcenia całego świata, czego tak bardzo pragnie Twoje Serce. Zechciej przyjąć tę moją pokorną, lecz szczerą ofiarę.
Dusza mojego dziecka, jego ciało, jego życie są Twoje; a ponieważ należą do Ciebie, czuwaj nad nimi i chroń je od wszelkiego zła niczym Twoje dziecko. Amen.

MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Najukochańsza Matko moja, Maryjo, wielkie szczęście stało się Twoim udziałem, że sam Jednorodzony Syn Boży nazywał Ciebie Matką i ochotnie, doskonale słuchał.
Wiem o tym, najdroższa Matko Maryjo, że tylko wtenczas Panu Bogu i Tobie będę się podobać, jeżeli moim rodzicom będę posłuszny, pilny, pracowity, jeśli będę się starał moim rodzicom radość sprawiać. Jak najchętniej będą to czynił.
Na nowo to dzisiaj przyrzekam, Najdroższa Matko Maryjo. Moi rodzice są dla mnie tak dobrzy. Wynagródź im to, Matko moja niebieska, bo ja tego nie potrafię. Spraw by długo i szczęśliwie żyli. Spełnij wszystkie ich życzenia, a gdy kiedyś umrą, to przyjmij ich dusze i zaprowadź do nieba.
O Matko Boża, Pani Fatimska bądź Opiekunką i Matką dla nas i moich rodziców.
To nie jest tylko kolejna kościelna akcja. Historia pokazuje – o czym była mowa podczas kazania mszalnego – że powierzenie się opiece Matce Bożej jest w stanie zmienić bieg wydarzeń. Los zatem nie jest jakimś samospełniającym się fatum. Człowiek we współpracy z Bogiem może odbudowywać zburzoną rzeczywistość.
Po czuwaniu ruszyła procesja fatimska ulicami naszej parafii. Rozważania różańcowe i modlitwę również prowadziły dzieci.
I tajemnica bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Siostra Łucja o Franciszku:
Często odnajdywaliśmy go za jakimś murem albo krzakami, gdzie się ukrywał. Tam modlił się na kolanach albo rozmyślał, bo mawiał: „Pan Jezus jest taki smutny z powodu tylu grzechów”. Gdy go pytałam: „Franciszku, mnie ani Hiacynty nie wołasz, aby się z tobą modlić”. Odpowiadał: „Wolę modlić się sam, aby rozmyślać i pocieszać Pana Jezusa, który jest taki smutny”.
II tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa
Hiacynta tak wzięła sobie do serca ofiary za nawrócenie grzeszników, że nie opuszczała żadnej okazji, jaka się nadarzyła. Były dzieci dwóch rodzin mieszkających w Moita, które chodziły po prośbie. Spotkaliśmy je kiedyś idąc na pastwisko z naszą trzodą. Hiacynta spostrzegłszy je powiedziała: „Dajmy tym biedakom nasz posiłek za nawrócenie grzeszników”. I pobiegła im go zanieść. (…) Hiacynta była niestrudzona w wynajdywaniu ofiar
III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Gdy Hiacynta czasami słyszała przekleństwa, zakrywała twarz dłońmi i mówiła: „O mój Boże, ci ludzie nie wiedzą, że dostaną się do piekła za używanie takich słów. Przebacz im, mój Jezu, i nawróć ich. Oni na pewno nie wiedzą, że to obraza Boska. Mój Jezu, jak mi ich żal. Proszę Cię za nich”. Dlatego też szczególnie umiłowała modlitwę Anioła Fatimskiego, którą powtarzała codziennie wielokrotnie: „Proszę Cię, abyś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają”.
IV tajemnica: Pan Jezus dźwiga krzyż na Golgotę.
Jak zeznała Siostra Łucja, w czasie choroby Franciszek był zawsze pogodny i zadowolony. Czasami go pytałam: „Cierpisz bardzo, Franciszku?” „Bardzo, ale nic nie szkodzi. Cierpię, żeby pocieszać Naszego Pana. Już niedługo pójdę do nieba” Być może, że z powodu tych grzechów Pan Jezus jest tak smutny, ale gdybym nie umarł, nie popełniłbym już żadnego grzechu. Teraz bardzo za nie żałuję (…) Posłuchaj: I ty proś Pana Jezusa, aby mi przebaczył moje grzechy.”
V tajemnica: Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Ze wspomnień Siostry Łucji:
Hiacynta powiedziała mi, że pojadę do Lizbony do innego szpitala, już nie zobaczę ani ciebie, ani swoich rodziców. Dużo jeszcze będę cierpiała i umrę samotnie, ale nie mam się bać. Ona przyjdzie po mnie, aby mnie zabrać do nieba. I płacząc ściskała mnie i mówiła: „Nigdy więcej już cię nie zobaczę. Słuchaj, módl się za mnie, bo umrę samotnie”. Aż do wyjazdu do Lizbony cierpiała straszliwie. Przytulała się do mnie i mówiła płacząc: „Nigdy cię już nie zobaczę. Ani mojej matki, ani mego rodzeństwa, ani mego ojca, nigdy już nikogo nie zobaczę. A potem umrę samiutka”. „Nie myśl o tym”, powiedziałam jej któregoś dnia. „Pozwól mi myśleć, bo im więcej myślę, tym więcej cierpię, a ja chcę cierpieć z miłości do Pana Jezusa i za grzeszników. Już się nie przejmuję boleściami.
Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom i zaangażowanym oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa

15.06. 2017 r.

UKRYTY W HOSTII TEJ WIELBIMY CUD

Tradycyjnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa zwraca naszą uwagę na obecność naszego Pana w Eucharystii. Poza uczestnictwem we Mszy świętej wychodzimy w uroczystej procesji ulicami parafii idąc za naszym Panem. W ten sposób manifestujemy publicznie naszą wiarę i uwielbiamy ten Cud Boskiej Miłości. Tak też było również w naszej parafii.
Okolicznościowe kazanie głosił w tym dniu Ks. Czesław. Oto jego homilia:
W kilkanaście dni po Uroczystości Wniebowstąpienia Pana Jezusa – Kościół obchodzi Święto Bożego Ciała. Obok tajemnicy Trójcy Świętej – tajemnicy łaski – jest ono jedną z największych tajemnic religii. Ustanowienie tej tajemnicy Jezus wiele razy zapowiadał podczas swej ewangelicznej działalności. Mówił też wielkich – nieskończonych i wiecznych jej skutkach: „Kto spożywa moje Ciało i pije Moją Krew, ten ma życie wieczne. Któż z nas nie chciałby żyć wiecznie?
Misją Jezusa było przygotowanie każdego z nas do życia wiecznego, dlatego Jezus wypełnia wszystko, co zlecił Mu Ojciec, a co stało się przyczyną naszego wiecznego zbawienia. Wewnętrzne Boże działanie Jezus uzewnętrznił w sakramentalnych znakach. I stąd te proste ludzkie gesty i znaki (i wydawałoby się błache, śmieszne, materialne rzeczy takie jak woda, wino, chleb, olej) stają się przyczyną zbawienia nas wszystkich, nas ludzi dobrej woli, którzy korzystając z tych znaków, zdążamy do zbawienia. Tak więc to, co jest widzialne w życiu każdego z nas, staje się nam przyczyną niewidzialnej i wiecznej przyszłości – wiecznego szczęścia.
Dlatego Jezus bierze do ręki ten codzienny – powszedni chleb i mówi: „Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem Ciało Moje”. Bierze też i kielich z winem, z tym codziennym napojem wszystkich Żydów i mówi: „Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.
Bawiąc się w gramatykę, warto tu zwrócić uwagę na tryb rozkazujący Chrystusowych słów: „Bierzcie i jedzcie; bierzcie i pijcie”, bowiem od brania i spożywania zależy nasza wieczność, bo tylko „ten, kto spożywa Moje Ciało – mówi Jezus – i pije Moją Krew, będzie żył na wieki.
Ten Chrystusowy pokarm nie jest taki jak ten, który spożywali wasi przodkowie, a poumierali – powiedział Jezus do Żydów – ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie! Będzie żył! – powtórzę jeszcze raz to wielkie zapewnienie Jezusa o naszej nieśmiertelności. Chciejmy więc żyć wiecznie!!! Chciejmy brać, jeść i pić, bo można – jak pisze Leon Grabski – mieszkać w cieniu Kolegiaty, a nigdy nie skosztować zbawczego Ciała Pana.
Żyjąc jak można najpiękniej – przychodzimy śmiało do Pana, aby korzystać z Jego pokarmu, który każdemu jest życiem wiecznym. Amen.
Po Mszy o 15.00 ruszyliśmy w procesji, która w tym roku biegła ulicami: ul. Salezjańska, przejście przez Aleje Wojska Polskiego, ul. Matwiejewa, Chorwacka, Lotnicza, Kraszewskiego i powrót do Kościoła.

Ołtarze zostały usytuowane:

I – przy Bloku – ul. Wojska Polskiego 41F (odpowiadali Żywy Różaniec, Straż Honorowa NSPJ z Ks. Proboszczem)

II – Plac Parkingowy przy ul. Kopernika 2 (odpowiadała młodzież oazowa i akademicka z Ks. Pawłem)

III – przy ul. Lotniczej (odpowiadała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z ks. Dariuszem)

IV – przy ul. Kraszewskiego (odpowiadali Rodzice Ministrantów i Lektorów z ks. Grzegorzem)

19.06. 2017 r.

PODSUMOWANIE LSO – MINISTRANT ROKU

Podczas Oktawy Bożego Ciała – na zakończenie poniedziałkowej Mszy św. wieczornej Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza – Ks. Grzegorz w obecności wielu ministrantów, ich rodziców i wiernych ogłosił, że Ministrantem Roku został Miłosz Jamróz. W ten sposób rozpoczęło się podsumowanie całorocznej służby liturgicznej w naszej parafii. Po Mszy św. ministranci wraz z rodzicami rozpoczęli biesiadowanie przy grillu.
Spośród postaw Miłosza, które zakwalifikowały go do tego tytułu Ks. Grzegorz wyróżnił całoroczną pilność i zachęcanie innych ministrantów do służby, przełamanie lęku przed czytaniem słowa Bożego, samodyscyplinę. Miłosz otrzymał specjalną statuetkę.

25.06. 2017 r.

DZIĘKCZYNIENIE BOGU I KSIĘDZU CZESŁAWOWI

Uroczysta Msza święta w niedzielę – 25 czerwca o godz. 9.00 zgromadziła wielu ludzi, wspólnoty parafialne, poszczególne osoby, które przyszły podziękować Panu Bogu i Ks. Czesławowi za jego pełną miłości i miłosierdzia posługę duszpasterską. Ks. Czesław po pięciu latach przeżytych w naszej wspólnocie postanowił przejść na emeryturę i powrócić w swoje rodzinne strony – do Lublina.
Swoją homilię Ks. Czesław rozpoczął od słów hitu nie żyjącego Zbigniewa Wodeckiego: „Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie”.
Oto całe kazanie Ks. Czesława:
Podczas homilii Ks. Czesław niejednokrotnie odchodził od przygotowanego tekstu kazania (który zawsze pisał własnoręcznie), by podziękować wszystkim, ale i pojedynczym osobom, m.in.: tym, których poznał na działkach, a także Ks. Proboszczowi, śp. Ks. Biskupowi Ignacemu Jeżowi. Nie zabrakło w ustach Ks. Czesława także słów przeprosin.
Na koniec życzę, by nas zęby nie bolały i aby listonosz do nas pukał dwa razy w miesiącu (gdy przynosi emeryturę).
Ks. Czesław był już w Pile w 1980 r., w parafii pw. Św. Rodziny. Jak powiedział, wtedy przeżył tu piekło przez człowieka.
Homilię podsumowali wierni długimi i gromkimi brawami na stojąco.
Tytuły: starszy kuchenny,

29.06. 2017 r.

AGAPA – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM ODNOWY WIARY

29 czerwca 2017 po dziesięciu cotygodniowych spotkaniach zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii prowadzone z inicjatywy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Agapa – czyli radosne spotkanie przy stole stało się okazją do podsumowania i świadectw, w których uczestnicy seminarium dzielili się tym, jakich łask otrzymali od Boga poprzez te spotkania. Okazją do zorganizowania seminarium stała się 30 – lecie istnienia naszej parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kanaan”. Jubileusz wspólnota będzie uroczyście obchodzić w naszej parafii w dniach 13 – 15 października 2017 r. JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI, które nasza Odnowa przygotowała w tym czasie.

13.07. 2017 r.

MOJE NIEPOKALANE SERCE ZATRIUMFUJE! – LIPCOWE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Tajemnica Niepokalanego Serca Maryi to niejako centralna część Objawień Fatimskich. Dlatego w ich stulecie całe lipcowe Nabożeństwo Fatimskie stało się tak naprawdę kontemplacją prawdy o Niepokalanym Sercu Maryi.
Zarówno kazanie podczas Mszy świętej, potem czuwanie prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym oraz Grupę Biblijną z Siostrą Zofią, jak i Różaniec odmawiany podczas procesji – wszystko miało podprowadzić uczestników do tego, by oddać cześć Niepokalanemu Sercu Maryi, a także, by coraz bardziej kształtować swoje serce według Serca Matki Najświętszej.
Tym razem trasa procesji wiodła ulicami: Trasa procesji: ulice: Salezjańska, Konarskiego, Wyspiańskiego, Orzeszkowej, Złota – do kościoła

Figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły następujące grupy:
I – Żywy Różaniec; II – Kręgi Kościoła Domowego, III – Odnowa w Duchu Świętym, IV – Młodzież V – Lektorzy

16.07. 2017 r.

PRZYJĘLI SZKAPLERZ – CZYLI PŁASZCZ MARYI

16 lipca wypadł w tym roku akurat w niedzielę (Dzień Zmartwychwstania Pańskiego), dlatego liturgicznie nie obchodziliśmy przypadającego w tym dniu Wspomnienia NMP z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej). Jednak chętni (zgłosiło się 13 osób) mogli po Mszy św. o godz. 12.00 przyjąć karmelitański szkaplerz z rąk Ks. Pawła
Tutaj więcej na temat Szkaplerza

29.08. 2017 r.

POŻEGNANIE PANA TOMASZA

25 sierpnia zostaliśmy zaskoczeni nagłym odejściem naszego Parafianina Pana Tomasza Kowala – katechety, brata Ks. Sebastiana, syna naszej Szefowej Koła Żywego Różańca. Ks. Proboszcz podczas pogrzebu powiedział, że zawsze można było liczyć na Pana Tomasza, jeśli chodzi o pomoc w parafii. Wielu księży wzięło udział w pogrzebie. Mszy pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Zadarko. Kazanie głosił Brat Pana Tomasza – Ks. Sebastian, który również przewodniczył liturgii na cmentarzu. Smutek jest łagodzony jedynie nadzieją życia wiecznego… Spoczywaj w pokoju!

30.09. 2017 r.

NOWA (STARA) SCHOLA DZIECIĘCA

Wspólnym spotkaniem przy grillu swoją powakacyjną posługę rozpoczęła dziecięca schola parafialna. W spotkaniu brali również udział niektórzy rodzice. Od tego roku katechetycznego następuje trochę zmian w tej wspólnocie. Przede wszystkim opiekunem scholii została Pani Marlena Gutowska, w zamian za Panią Anię Siudę, która oczekuje narodzin swojego dzieciątka  . Do scholii doszły nowe dziewczyny, z czego bardzo się cieszymy. Po raz pierwszy nowa (stara) schola zaśpiewa podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r. o godz. 8.00. ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW, GRONA PEDAGOGICZNE.

9.09. 2017 r.

DYŻURNY TELEFON PARAFII

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony dyżurny telefon parafialny (numer komórkowy w sieci Play), aby był ułatwiony kontakt z duszpasterzami. Zachęcamy, by korzystać z niego zwłaszcza w sytuacjach naglących – jak np. wezwanie do chorego czy inne sprawy nie cierpiące zwłoki. Uwaga: połączenia z numerów zastrzeżonych są zablokowane w celu uniknięcia nieporozumień.
NUMER TELEFONU DYŻURNEGO: 731 335 339

30.08.2017:

MŁODZIEŻ PARAFIALNA „SPŁYNĘŁA”

Tradycyjnie młodzież z naszej parafii zakończyła wakacje spływem. Tym razem za cel wiosłowania została oprana rzeka Korytnica. Niestety trudności techniczne nie pozwoliły na przepłynięcie całej rzeki, jednak wspólne, radosne chwile wynagrodziły niedosyt ?

08. 2017

MŁODZIEŻOWA WSPINACZKA W TATRACH

Udało się jeszcze wykorzystać końcówkę Wakacji!!! Animatorzy i studenci Oazowi wraz klerykami Mariuszem i Michałem oraz ks. Pawłem w ostatni weekend wakacji wyjechali w Tatry. Siedemnastoosobowa grupa w pięknej pogodzie zdobyła Szpiglasowy Wierch. Wyjazd jednak nie miał charakteru tylko turystycznego – grupa wspinała się również na duchowe ściany+

09.09. 2017

Z PANEM BOGIEM DO SZKOŁY

W Niedzielę (9 września 2017 r.) podczas Mszy świętej o godz. 12.00 Ksiądz Proboszcz poświęcił tornistry uczniom klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Ten obrzęd uświadamia nam, żeby z Panem Bogiem iść w nasze życie, także do szkół. Poświęcenie tornistrów uświadamia nam także, że nauka i możliwość zdobywania wiedzy jest darem Boga. Pierwsza lekcja, którą otrzymali od Pana Jezusa w Ewangelii niedzielnej, dotyczyła obowiązku upominania tych, którzy czynią źle – w gronie swoich przyjaciół, kolegów, koleżanek, w swoich klasach, we wspólnych zabawach. Trzeba upominać mądrze i z miłością.

13.09. 2017

WRZEŚNIOWE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Mimo niepewnej pogody, przedostanie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku zgromadziło wielu uczestników. Mszy świętej przewodniczył Ks. Paweł, który wygłosił także tradycyjne kazanie okolicznościowe.
Trasa procesji wiodła tym razem:

14.09. 2017

RUSZA NOWY ROK DUSZPASTERSKI W NASZEJ PARAFII

Tradycją się stało, że w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, uroczyście rozpoczynamy nowy rok duszpasterski w naszej parafii. W kościele zgromadziły się przedstawiciele wszystkie wspólnoty i duszpasterstwa. Uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Proboszcz.

Po Eucharystii Ks. Proboszcz zarysował krótko problemy, przed którymi stoi obecnie Kościół, a następnie zaprezentował Księży, Panie Katechetki oraz zakres odpowiedzialności i zadań stojących przed nimi i przed wspólnotami działającymi w parafii w świetle programu duszpasterskiego.

18.09. 2017

DIECEZJALNY DZIEŃ MŁODYCH W SKRZATUSZU

Ks. Biskup Edward postanowił powiększyć namiot, pod którym spotykają się corocznie młodzi ze swoją Matką w Skrzatuszu. Wyczuł, że w tym roku może być ich więcej. Nie pomylił się… Do naszego diecezjalnego sanktuarium w sobotę – 16 września przybyło tak wielu młodych, że skrzatuski namiot szybko się zapełnił. Na to spotkanie udała się także młodzież z naszej parafii, której towarzyszy Ks. Paweł.

17.09. 2017

MOŻESZ POMÓC MICHAŁKOWI I INNYM

Pięcioletni Michałek, to nasz parafianin, który potrzebuje przeszczepu szpiku. Ogłoszona w Pile (tak że w naszej parafii) akcja poszukiwania dawcy wzbudziła wśród wiernych dość duże zainteresowanie. Wpisanie się do bazy potencjalnych dawców szpiku nie było i nie jest trudne.

21.09. 2017

STAN PARAFII I WSPÓLNOT

Podczas drugiego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego, które miało miejsce 21 września, poruszone zostały kwestie związane z rzeczywistym funkcjonowaniem Parafii i Wspólnot.
Na początku wszyscy modlili się do Ducha Świętego, prosząc o Jego obecność i pomoc podczas obrad synodalnych. Sekretarz Parafialnego Zespołu Synodalnego – Pani Halina Łuś przedstawiła zarys i tematykę spotkania oraz przeczytała sprawozdanie z pierwszego zebrania. Następnie głos zabrał Ks. Proboszcz, który naświetlił uczestnikom Zespołu zmiany, które dokonały się na przestrzeni lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej i jak ona wygląda obecnie. Spośród problemów, które w swoim przemówieniu poruszył proboszcz znalazła się anonimowość wielkomiejskiej parafii takiej jak nasza, a także padło pytanie: co zrobić, by przyciągnąć ludzi, młodzież, dzieci na niedzielną Mszę świętą. Nie zabrakło również spraw związanych z administrowaniem parafii i remontowaniem naszej świątyni i zaplecza, a także poruszana niejednokrotnie kwestia ogrzewania kościoła parafialnego. Ks. Proboszcz przedstawił konkretną ofertę rozwiązania tego ostatniego tematu, o czym pewnie niedługo usłyszymy.
Następnie głos zabrali liderzy poszczególnych wspólnot: Odnowy w Duchu Świętym, Wspólnoty Emmanuel, Wiary-Światło, Wspólnoty Biblijnej

24.09. 2017

REJONOWY DZIEŃ DOMOWEGO KOŚCIOŁA

24 września 2017 r. W Parafii pw. św. Antoniego w Pile odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie Rejonowy Dzień Domowego Kościoła. Nowi animatorzy Kręgów małżeńskich otrzymali symboliczne świece. Wśród nich byli także nasi parafianie, ponieważ wspólnota Domowego Kościoła istnieje także przy naszej parafii.

Kręgi małżeństw należących do tej wspólnoty zgromadziły się najpierw na Mszy świętej, na koniec której każde małżeństwo otrzymało indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Były małżeństwa z Piły, Trzcianki i innych miejscowości rejonu. Po zakończeniu liturgii miała miejsce wspólna agapa, która rozpoczęła się modlitwą. Nowa małżeńska Para Rejonowa przekazała symboliczne świece nowo wybranym animatorom kręgów Domowego Kościoła. Głos zabrał także Rejonowy Duszpasterz tej wspólnoty – Ks. Dziekan Ryszard Ryngwelski składając wszystkim serdeczne życzenia. Spotkanie daje okazje do wzajemnego poznania się i integracji Domowego Kościoła.