Duszpasterze

PROBOSZCZ:

KS. PRAŁAT KANONIK STANISŁAW ORACZ – Prepozyt Kapituły Pilskiej (data święceń: 1983-05-29; w parafii od 1994-08-25): Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Stowarzyszenie Wspomożycielka, Caritas, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec, Straż Honorowa NSPJ

WIKARIUSZE:

KS. ANDRZEJ PAWŁOWSKI (data święceń: 2006-05-20l w parafii od 2018-08-25):  Duszpasterstwo Akademickie, Kręgi Domowego Kościoła, przygotowanie do bierzmowania, Krąg Biblijny, katecheta w SP nr 6 i ZST Piła

KS. PATRYK WOJCIESZAK: Liturgiczna Służba Ołtarza, przygotowanie do bierzmowania, Apostolat Maryjny, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Emmanuel, duszpasterstwo młodzieży w parafii, katecheta w SP nr 7.

KS. ANDRZEJ JARZYNA

INNY KAPŁAN:

KS. KANONIK WŁADYSŁAW DERYNG – Kapelan Kliniki „Ars Merdical” w Pile