Duszpasterze

PROBOSZCZ:

KS. PRAŁAT KANONIK STANISŁAW ORACZ – Prepozyt Kapituły Pilskiej (data święceń: 1983-05-29; w parafii od 1994-08-25): Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Stowarzyszenie Wspomożycielka, Caritas, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec, Straż Honorowa NSPJ

WIKARIUSZE:

KS. PATRYK WOJCIESZAK

KS. ANDRZEJ JARZYNA

KS. DANIEL KOŁACZ