Pierwsza Komunia Święta

Zanim skorzystasz z poniższych informacji, najpierw gorąco polecamy zapoznanie się z podstawową i ważną Refleksją na temat sakramentu Eucharystii

Przygotowanie dalsze do sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od pierwszych miesięcy życia dziecka i dokonuje się w rodzinie, i przez rodzinę. W rodzicach dziecko powinno mieć przykład autentycznego życia Eucharystycznego. To rodzice świadomi wagi religijnego wychowania dziecka, już od najmłodszego wieku powinni zabierać je do kościoła, gdzie będzie mogła dokonać się jego swoista socjalizacja religijna.

Przygotowanie bliższe i dokonuje się poprzez katechezę szkolną i rozpoczyna się w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Na początku klasy drugiej, rodzice zgłaszają dziecko w kancelarii parafialnej w celu odbycia odpowiedniego przygotowania w ramach katechezy parafialnej. Jest to tzw. przygotowanie bezpośrednie.

Miejscem przygotowania i przyjęcia Eucharystii przez dziecko jest parafia zamieszkania (a nie zameldowania!) jego rodziców. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Poza tym dziecko wraz z rodzicami powinno uczestniczyć w normalnym życiu religijnym parafii.

W odpowiednim czasie należy dostarczyć do kancelarii metrykę chrztu (ad sacra) oraz zakupić świecę, różaniec, książeczkę oraz medalik.

W parafii obowiązują jednolite stroje komunijne, tzw. alby.

Dzieci klas drugich i trzecich szkoły podstawowej przygotowują się w naszej parafii do I spowiedzi i Komunii św. poprzez m.in. katechezę parafialną oraz udział w dodatkowych Mszach św. inicjacyjnych dla nich oraz ich rodziców w II niedzielę miesiąca (od IX do IV) o godz. 13.30

Rok szkolny 2018/2019:

Rodzice, którzy pragną, by ich dziecko (uczniowie kl. III) przystąpiło w tym roku szkolnym do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, zobowiązani są do indywidualnego spotkania z ks. Proboszczem oraz odebrania oświadczenia, które po wypełnieniu należy oddać pani katechetce.
Spotkania będą odbywały się w dniach 17 i 19 września 2018, tj. w poniedziałek i środę w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. Prosimy o rzetelność w tym względzie.