Świetlica „U Wspomożycielki”

Wspomagamy rodziców i opiekunów w pięknej lecz trudnej sztuce wychowywania młodego człowieka.

Jesteśmy świadomi tego, że żadna Instytucja nie zastąpi rodzinnego domu ale może

i powinna przyjść z pomocą tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się do reaktywowania Świetlicy od 13. 10. 2013 roku.

Podziękowania kierujemy również do osób, które nadal wspomagają nas poprzez:

– wolontariat

– dzielenie się z nami produktami spożywczymi,   odzieżą, zabawkami itp..

Niech Dobry Bóg sam będzie Waszą Nagrodą!

MISJA NASZEJ ŚWIETLICY

 • zapobieganie „nudzie”
 • tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego spędzenia czasu wolnego,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
 • nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojeniem swoich potrzeb,
 • dostarczenia dzieciom i młodzieży wiedzy, np. edukacja z zakresu profilaktyki i rozwiązywania różnorakich trudności i uzależnień
 • spotkanie życzliwości dorosłych, którzy pomogą młodym ludziom zrozumieć otaczający ich świat i reguły w nim rządzące, nauczą dokonywać własnych wyborów przy widzeniu konsekwencji, jakie one ze sobą niosą w ich dalszym życiu,
 • stała współpraca z rodziną wychowanka.
 • interwencje w szczególnych przypadkach (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy

 Formami realizacji  wyżej wymienionych zadań są:

 • zajęcia profilaktyczne,
 • integracyjne,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia tematyczne: manualne, plastyczne, techniczne, muzyczno-choreograficzne, teatralne formy pracy,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców,

W Świetlicy w programie każdego dnia niezależnie od zadań planowanych   w  poszczególnych  miesiącach jest czas  i  miejsce na:

 • Gry i zabawy komputerowe
 • Gra w tenisa, piłkarzyki, ping-ponga
 • Gry planszowe, dydaktyczne jak np.: gry ortograficzne, ćwiczące pamięć , spostrzegawczość ,itp.
 • Quizy przyrodnicze, geograficzne, historyczne o Polsce i Świecie .
 • Zabawy ruchowe, min. przy pomocą chusty  KLANZA ; dysponujemy Zestawem do koszykówki, badmintona, stołem do ping-ponga, wyposażeniem do piłki nożnej i siatkówki
 • Godzina poświęcona na odrabianie lekcji oraz na naukę własną.

Swój cel Świetlica realizuje przez:

 • Konkretne zadania podejmowane przez Stowarzyszenie „Wspomożycielka „
 • Współpracę z Caritas Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Pile.
 • Świetlica współpracuje również z Drużyną Harcerską, która organizuje dzieciom ciekawe zajęcia sprawnościowe, gry i zabawy;
 • Współpraca z wolontariuszami, którzy pomagają w pracy z dziećmi udzielając im pomocy   w nauce.
 • Szacunkowo w ciągu roku około  10 osób bezinteresownie poświęca swój czas, by spędzić go z wychowankami Świetlicy wykonując konkretną pracę.

Czy i komu potrzebna jest świetlica?

 • W obecnej dobie kryzysu podstawowych funkcji rodziny, spowodowanego różnymi czynnikami w wyniku których rodziny tracą swoją wydolność (długa nieobecność w domu rodziców pracujących, zmęczenie, brak czasu na odpoczynek, relaks, rodzic samotnie wychowujący), takie miejsce, gdzie dzieci w sposób alternatywny mogą spędzać wolny czas wydaje się być uzasadnione, a nawet konieczne.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica lub opiekuna Podania  z prośbą o przyjęcie u kierownika placówki.

 

Kierownik Świetlicy – s. mgr  Zofia Kabala  OCV

„Zwiastuję wam radość wielką” – II Konkurs Kolęd i Poezji Bożonarodzeniowej