PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH


Tradycyjnie 1 listopada (w Uroczystość Wszystkich Świętych) odbywają się procesje na cmentarz połączone z modlitwą za zmarłych. Przy naszej świątyni znajduje się zabytkowy, nieużywany cmentarz, na który również corocznie odprawiamy nabożeństwo w intencji zmarłych. W tym roku procesji przewodniczył Ks. Andrzej.

Od Uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) do 8 listopada (włącznie) możemy codziennie wyzwolić jedną osobę z czyśćca, spełniając następujące warunki:

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych.

Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

  1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
  2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
  3. Spełnienie trzech warunków:

– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie Komunii Świętej
– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.