BYĆ ŚWIATEŁKIEM ODBLASKOWYM JEZUSA

Jubileusz XXV-lecia posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza w naszej parafii stał się świętem całej wspólnoty naszego lokalnego Kościoła. Trzeba też jasno podkreślić, że inicjatywa tego świętowania wyszła właśnie ze strony wiernych, którzy chcieli podziękować Bogu za posługę swojego Proboszcza – Ks. Stanisława. Okazją ku temu była Uroczysta Msza święta celebrowana w niedzielę, 25 sierpnia – dokładnie w dniu jubileuszowej rocznicy.

Wraz z Księdzem Proboszczem Jubilatem Eucharystię koncelebrowało jeszcze kilku innych księży Dekanatu Pilskiego, jak i tych, którzy zostali zaproszeni na tę uroczystość.


Dokładnie w południe Uroczystość rozpoczęła się od składania życzeń i podziękowań. W imieniu Parafian uczyniła to Pani Halina Łuś. O wygłoszenie okolicznościowego kazania został poproszony Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium w Skrzatuszu – Ks. Wacław Grądalski.

Kaznodzieja wychodząc od Liturgii Słowa odniósł się do wielu aspektów duszapsterskiej posługi Księdza Proboszcza, do chwil pięknych i trudnych. Podsumowaniem stały się życzenia, aby Ksiądz Stanisław był nieustannie światełkiem odblaskowym Pana Jezusa.

Przed błogosławieństwem zabrał głos sam Jubilat, który w swoim stylu starał się odwrócić od siebie uwagę słuchających i skierować ją w podziękowaniach najpierw na poprzednich proboszczów i kapłanów, którzy zapisali się w historii parafii, którzy stali się też dla niego oparciem w duszpasterskiej posłudze w naszej Parafii, a także na wielu wiernych, na których Ks. Proboszcz zawsze mógł i nadal może liczyć.

Po zakończonej liturgii zakrystia wypełniła się wiernymi, którzy także osobiście chcieli złożyć życzenia i podziękować swojemu Proboszczowi. Do grona prezbiterium dołączyli inni kapłani z dekanatu, by następnie wspólnie wziąć udział w uroczystym obiedzie. Wtedy również wybrzmiały piękne i miłe wspomnienia z minionych 25 lat. O swojej współpracy z Księdzem Proboszczem opowiadali wierni i zaproszeni goście.

Dostojnemu Jubilatowi życzymy Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego opieki Matki Najświętszej Wspomożycielki Wiernych, ludzkiej życzliwości, zdrowia oraz łaskawości Nieba.

DAR DUCHOWY parafian dla Ks. Prałata Stanisława Oracza z okazji Jego 25 letniej posługi w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Pile. Zamówiono Msze dziękczynne za dotychczasową posługę kapłańską jako Proboszcz Parafii Kolegiackiej w Pile

25 sierpień g. 12.00 Rada Parafialna

26 sierpień g.18.00 wspólnota Kanaan

28 sierpień g. 18.00 Krąg Biblijny

20 wrzesień g. 7.00 Straż Honorowa

21 wrzesień g. 7.00 Apostolstwo Dobrej śmierci

10 listopad g.13.30 Katechetki

20 listopad g. 18.00 Stowarzyszenie Wspomożycielka

11 grudnia g. 18.00 Wspólnota Emmanuel

12 grudnia g. 18.00 Żywy Różaniec

17 grudnia g. 18.00 Caritas

19 grudnia g. 18.00 Ministranci

22 grudnia g.12.00 Schola Miriam

23 luty 2020r. g. 12.00 Kościół Domowy