7-13 lutego 2022 r.

PONIEDZIAŁEK – 7.02
6:30 + Edward Bieda, rodziców Helenę, Stanisława, siostry: Janinę i Halinę oraz Sławka Janickiego
7:00 + Aleksandra Grzeszczak – od uczestników pogrzebu
+ Jerzy Kalczyński – greg. – odprawiona będzie o późniejszej godzinie
18:00 Odnowa w Duchu Świętym

WTOREK – 8.02
6:30 + Barbara Kulińska i zm. z rodziny; Pelagia, Józef, Jan, Danuta
7:00 + Gabriela Kriegel – od uczestników pogrzebu
+ Jerzy Kalczyński – greg. – odprawiona będzie o późniejszej godzinie
18:00 + Aleksandra Brzeska (1 r.śm.) – od męża z córką Zuzanną

ŚRODA – 9.02
6:30 + Henryk Romanowski – od siostry Elżbiety z rodziną
7:00 + Jerzy Kalczyński – greg.
7:00 + Janina Antos – od uczestników pogrzebu
18:00 + zm. rodziców z obojga stron; Mieczysław Olszewski, Bogdan Wnuk

CZWARTEK – 10.02
6:30 + Janina Stolarek – int. od bratanicy Krystyny z rodziną
7:00 + Jerzy Kalczyński – greg.
7:00 + Zbigniew Klonowski – od uczestników pogrzebu
18:00 + Waldemar Chojnacki (w r.śm.)

PIĄTEK – 11.02
6:30 + Władysław, Stanisław, Marek Figiel oraz zm. z rodz. Litwiców i Figlów
7:00 + Jerzy Kalczyński – greg.
7:00 + Krystyna Tomaszewska – od uczestników pogrzebu
18:00 + Jan Michniewicz (3 r.śm.)

SOBOTA – 12.02
6:30 + Henryk Romanowski – od sąsiadów z ul. Małej
7:00 + Jerzy Kalczyński – greg.
18:00 + Maria Barcz – int. od Teresy z dziećmi

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.02
7:00 W intencji Danuty, z okazji Jej urodzin i Imienin, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość oraz opiekę NMP
9:00 + Jerzy Kalczyński greg.
10:30 W intencji Magdaleny Sroczyńskiej z okazji 70 urodzin z prośbą o Boże błog., opiekę NMP
12:00 + Magdalena Świetlak – od dzieci
15:00 + Henryk Zakrzewski – od córki Katarzyny z mężem i rodziną
18:00 + Maria Barcz – od chrześniaczki Bożeny z rodziną z Rybin