UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12.2023 r.

Misterium Bożego Narodzenia przynosi pokój sercu każdego człowieka. Narodzenie Chrystusa stanowi niewyczerpane źródło Pokoju ofiarowanego nam przez Ojca. Chrystus przynosi, przychodząc do nas swoją MIŁOŚĆ, aby pokonać naszą rozpacz, zniechęcenie i sprawić byśmy w Nim pokładali nadzieję. Niech Chrystus stanie się naszą Nadzieją.

Drodzy Parafianie i mili Goście!
Pozwólcie, że w ten uroczysty dzień skierujemy do Was najserdeczniejsze życzenia. Niech świąteczna liturgia prowadzi Was do radosnych prawd, do wesela, jakie głoszą wszystkie polskie kolędy. Niech Nowo Narodzony wypełni Wasze serca Pokojem i Dobrocią, a nadto udzieli wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wszystkim, całym sercem – Szczęść Boże!

1. Dzisiaj Msze święte odprawiamy w porządku świąteczno-niedzielnym

2. Jutro – drugi dzień Świąt (26 grudnia – Święto św. Szczepana Męczennika) – odprawiamy Msze św. w porządku niedzielnym. W tym dniu swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy KUL i kształcenie w diecezji.

3. 27 grudnia (środa) – Święto św. Jana Apostoła, Ewangelisty – jednego z patronów naszego miasta Piły. Msza św. o godz. 18:00 w intencji Apostolatu Maryjnego.

4. 28 grudnia (czwartek) – Święto Świętych Młodzianków, Męczenników.

5. Przyszła niedziela, to Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

6. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie kościoła i kaplicy do uroczystości Bożego Narodzenia, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać!
Dziękujemy Nadleśnictwu Zdrojowa Góra z nadleśniczym Panem Adamem Standio na czele i Nadleśnictwu Trzcianka – za choinki do naszego kościoła.
Licznej grupie panów za wydatną pomoc w przygotowaniu kościoła do Świąt (w ustawianiu choinek). Młodzieży naszej parafii i innym wspólnotom w tym: ministrantom z księdzem Patrykiem na czele oraz księdzu Danielowi, który tym razem był odpowiedzialny za całość wystroju kościoła.
Wszystkim, którzy tak pięknie odpowiedzieli na nasz apel (w tym: firmie Pana Mariana Madeja) i tak szczodrze składali dary serca dla rodzin, którym żyje się trudniej – w imieniu Caritas naszej parafii, obdarowanych i własnym – składamy wdzięczne Bóg zapłać!
Całej ekipie Caritas parafialnej na czele z szefową Panią Ewą składamy podziękowanie za tak wielki trud włożony w przygotowanie i rozprowadzenie darów pośród potrzebujących rodzin naszej parafii.
Osobne podziękowania dla właścicieli i operatorów Telewizji Asta za przeprowadzenie bezpośredniej transmisji Mszy św. pasterskiej o godz. 22:00 – z myślą o ludziach starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych.
Ślicznie dziękujemy za pamięć o nas kapłanach, za tak licznie składane i nadsyłane świąteczne życzenia. Naszą wdzięczność wyrażamy, pamiętając w modlitwie przy żłóbku Bożej Dzieciny.

7. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyszli gruntownie posprzątać kościół i kaplicę do Świąt. Osobne podziękowanie składamy Pani Ewie za piękne dekoracje kwiatowe naszych ołtarzy.
W przyszłą sobotę do posprzątania kościoła prosimy wiernych zamieszkujących domy przy ul. Żeromskiego nr od 80 do 116.

Piła, dnia 24.12.2023 r.

ks. Stanisław Oracz
      proboszcz