Czwarte spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Czwarte spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Zgodnie z nadesłanymi materiałami Sekretariatu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  tematyką kolejnego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego była LITURGIA jako ŹRÓDŁO I SZCZYT ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA. Członkowie Zespołu otrzymali  Ankietę, którą mają omówić i uzupełnić w ramach spotkań swoich grup duszpasterskich. Wnioski z tych ankiet zostaną przesłane do Sekretariatu Synodu.

Czwarte spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego