SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE A.D. 2018

Ks. Marcin Piotrowski jest Duszpasterzem dzieci

W dniach od 5-7 marca dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Parafii przeżywają swoje Szkolne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. Marcin Piotrowski – wikariusz Par. pw. NMP Królowej Polski w Pile. Dzieci i młodzież uczestniczący w zeszłorocznych rekolekcjach pamiętają Go bardzo dobrze.  Księdza Rekolekcjonistę oraz dzieci i młodzież wraz z wychowawcami polecamy modlitwie nas wszystkich. Poniżej Plan Rekolekcji

PLAN SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(5-7 marca 2018 r.)

Poniedziałek, 5 marca 2018 r.

Godz. 8.30 -€ KLASY I – III Szkoły Podstawowe
Godz. 10.00 – KLASY IV-VI Szkoły Podstawowe
Godz. 11.00 – KLASY GIMNAZJALNE i KLASY VII

Wtorek, 6 marca 2018 r. – Dzień Spowiedzi Świętej

Godz. 8.30 -€ KLASY I – III Szkoły Podstawowe
Godz. 10.00 – KLASY IV-VI Szkoły Podstawowe
Godz. 11.00 – KLASY GIMNAZJALNE i KLASY VII

Środa, 7 marca 2018 r.

Godz. 8.30 -€ KLASY I – III Szkoły Podstawowe
Godz. 10.00 – KLASY IV-VI Szkoły Podstawowe
Godz. 11.00 – KLASY GIMNAZJALNE i KLASY VII

Rekolekcje głosi Ks. Marcin Piotrowski