UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

Obrzęd instalacji nowych Kanoników do Kapituły Pilskiej

Naszej Parafii patronuje Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych. Dlatego w niedzielę, 27 maja 2018, wieczorna Msza święta sprawowana była jako Suma Odpustowa. Uroczystej liturgii przewodniczył Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który po przywitaniu przez wiernych włączył do Kapituły Pilskiej dwóch nowych Kanoników.  

Poświęcenie dystkynktoriów

Kilka myśli z Homilii Księdza Biskupa:

Przeżywamy Imieniny Parafii, ale Maryja nie jest w tle Uroczystości Trójcy Świętej. Ona miała okazję doświadczyć tej tajemnicy w swoim życiu. Ona nieustannie oddaje chwałę Bogu w Trójcy Świętej. Ona uczy nas kontemplować Trzy Osoby w Jedności Bóstwa. Chcemy Ją zaprosić, by była Przewodniczką w kontemplowaniu Trójcy Przenajświętszej. Papież Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej „Marialis Cultus”  wskazał na cztery filary duchowości maryjnej:

Ks. Kanonik Józef przyjmuje dystynktorium

1. Dziewica Słuchająca – trafnie to ukazuje scena Zwiastowania, przede wszystkim duch Jej posłuszeństwa. Ona słucha to Słowo, daje POSŁUCH temu Słowu i jest Jemu posłuszna. Tylko to Słowo jest żywe i skuteczne. Komu bardziej ufam? Czy tej fali słów niszczących ludzi? Maryja zaprasza nas, by dać posłuch Słowu Bożemu. Do tego potrzeba wyciszenia, zatrzasnąć drzwi w Namiocie Spotkania, wyjść na pustynię. Macie po to tę piękną świątynię, która przeżywa swoją uroczystość

Ks. Kanonik Zbigniew przyjmuje dystynktorium

2. Dziewica Rozmodlona, czego obrazem jest Wieczernik, gdzie spotykamy Ją trwającą z Apostołami na modlitwie. W Wieczerniku jest początek Kościoła, miejsce, w którym zstępuje Duch Święty. Tu mamy miejsce wspólnoty i miejsce modlitwy. Maryja w objawieniach fatimskich wzywa nas do modlitwy różańcowej. Skorzystajmy z tej szansy, by wołać o zsyłanie Ducha Świętego

3. Dziewica Rodzicielka – tu doświadczamy tajemnicy Drugiej Osoby Trójcy Świętej. Maryja biologicznie porodziła Wcielonego Syna Bożego za sprawą Ducha Świętego. Ona jest Bogarodzicielką, ale jest też Tą, która rodzi Kościół, jest Matką Kościoła. Czuwa nad Kościołem. Zaprasza nas, byśmy też rodzili Kościół przez świadectwo wiary.

4. Dziewica Ofiarująca – Ofiarowanie Jezusa w Świątyni i Maryja pod Krzyżem – to obrazy ofiarnego ducha Maryi. Współczesny świat dąży do wykluczenia z życia ofiary. To niszczy relacje i rodzinę. Na to wskazuje przypowieść o ziarnie. Ofiara oznacza „bycie dla…”. To także oznacza poświęcenie siebie dla kogoś.

Po Mszy świętej odbyła się odpustowa procesja wokół Kolegiaty. Towarzyszyły jej dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe sypiące kwiaty.

NOWO MIANOWANI KANONICY KAPITUŁY PILSKIEJ:

Nowi Kanonicy w stallach w Kolegiacie Pilskiej

Ks. Kanonik ks. Zbigniew Stoltman, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Żelichowo

Ks. Kanonik ks. Józef Ciupiński, Administrator Parafii pw. Świętego  Krzyża, Drzonowo; Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca M., Brzezie Dziekan Dekanatu Czarne