8-14 września 2018 r.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 września
7.00 + Maria Mizgalska (36 rśm.) – intencja od córek
9.00 ++ Anna Haase (37 r.śm.)
10.30 ++ Marta, Maria, Roman Kożuchin, Zmarli z Rodziny Kożuchin
10.30 ++ Marta, Zygmunt Pawłowscy, Józef Stolarek, Zmarli Dziadkowie obu stron
12.00 W intencji małżeństw i rodzin przeżywających kryzysy z prośbą o Boże błogosławieństwo, przemianę serca i Boży pokój dla dzieci
13.30 Dziękczynno-błagalna o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej w intencji Lucyny i Janusza w 40 rocznicę ślubu – intencja od córki z rodziną
15.00 ++ Ryszard Gródka (30 r.śm.), Krystyna Gródka, Zmarli z Rodzin Gródka, Wełnic, Juma – intencja od córek z rodzinami
18.00 + Zbigniew Zwoliński – intencja od żony z rodziną.

PONIEDZIAŁEK – 9 września
6.30 Dziękczynno-błagalna z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej Ks. Proboszcza w naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – intencja od Siostry Zofii
7.00 + Remigiusz Rdzicki – intencja od Tomasza i Danuty
9.00 Apostolstwo Dobrej Śmierci
18.00 O łaskę zdrowia w rodzinie
18.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Olafa, Jeremiego, Gabrieli (ona) z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

WTOREK – 10 września
6.30 + Bogdan Klenczkowski
7.00 + Maria Szymańska (1 r.śm.) – intencja od męża z rodziną
7.00 + Stanisław Rydel (13 r.śm.) – intencja od żony
18.00 ++ Krystyna i Czesław Flanek
18.00 + Marian (z okazji ziemskich urodzin)

ŚRODA – 11 września
6.30 Dziękczynno-błagalna w intencji Olafa z okazji 40 r. urodzin i 20 rocznicy życia konsekrowanego Siostry Idy z prośbą Boże błogosławieństwo i dalsze łaski
7.00 + Bernard Kasprzyk – intencja od brata Henryka z rodziną
18.00 + Zofia Święszkowska – intencja od siostrzeńca Andrzeja z rodziną
18.00 + Teresa Jagiełka (15 r.śm.)

CZWARTEK – 12 września – Inauguracja Nowego Roku Duszpasterskiego w naszej Parafii
6.30
7.00 + Czesław Bogdan (nazwisko)
18.00 W intencji Grup i Wspólnot Parafialnych – o światło Ducha Świętego
18.00 ++ Rodzice: Helena i Henryk Nowak, Zuzanna Sikora
18.00 + Franciszek Górka – intencja od sąsiadów z ul. Wojska Polskiego 37 b

PIĄTEK – 13 września – Nabożeństwo Fatimskie; wsp św. Jana Chryzostoma, Bp i DK
6.30
7.00 + Remigiusz Rdzicki – intencja od Maryli Zdzisławy
18.00 ++ Leokadia, Franciszek Zakrzewscy, Agnieszka i Leon Wicher – intencja od dzieci Marii i Henryka
18.00 ++ Marian Błaszak i Henryk Hajman

SOBOTA – 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
6.30 + Wanda (20 r.śm.)
7.00 ++ Janina, Sędziwój Homińscy, Zm. z Rodz. Homińskich, Zielińskich, Rosińskich, Sikorów
18.00 + Barbara Niedbalska – intencja od chrześniaczki Moniki z rodziną