NIE MA LEPSZEGO OD JANA PAWŁA II

Lekcja życia, człowieczeństwa i świętości, jakiej udzielił nam Św. Jan Paweł II, pewnie jeszcze na długie lata i pokolenia pozostanie dla nas do odrobienia. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 7 (znajdującej się na terenie naszej Parafii) podczas specjalnej Akademii wyśpiewała już na początku, że nauczyciela „nie ma lepszego od Jana Pawła II”. Zgromadzeni w auli szkoły uczniowie mogli przekonać się, że – zgodnie z tytułem akademii – „Jan Paweł II to Człowiek (Nie)zwykły”. Niezwykłe wydarzenie miało miejsce 10 października (w ramach obchodzonego 13 października XIX Dnia Papieskiego) i zostało przygotowane przez nauczycielkę – Panią Stanisławę Grelowską.

Widowisko przeplatane tematycznymi piosenkami, zawierało wspomnienia z życia Papieża – Polaka, główne rysy Jego osobowości, pasji i posługi na Stolicy Świętego Piotra. Młodzi artyści byli bardzo dobrze przygotowani. Część muzyczną przygotował Pan Wiesław Kudła. Musiało go to kosztować sporo pracy, skoro liczny zespół uczniów z wielu klas brawurowo wykonywał przygotowane utwory.

Wrażenie zrobił utwór wykonany przez ucznia Marcina, w sposób hiphopowy opowiadał o życiu Karola Wojtyły. Cisza wśród młodzieży panująca w auli była wymownym komentarzem całego widowiska.

Dobrze, że takie wydarzenia wpisują się w kalendarz szkolny i jeszcze lepiej, że inicjatywa wyszła od nauczycieli. To świadczy, że Jan Paweł II, który wywodzi się z Polski, może i powinien być dla dzieci i młodzieży punktem odniesienia w kształtowaniu ich człowieczeństwa i w dziele wychowania.