JUBILEUSZ OBECNOŚCI CHRYSTUSA W MAŁŻEŃSTWACH

Zaproszeni przez Parafię do świętowania Małżeńskiego Jubileuszu – przyszli: pięćdziesięcio, – pięcdziesięciopięcio, – sześćdziesięcio, – sześćdziesięciopięcio – latkowie, którzy tyle wiosen przeżyli wspólnie ze współmałżonkiem… i nie tylko. Sakrament bowiem to zbawcza obecność Chrystusa. Jubilaci dziękowali za to Zbawicielowi, podczas uroczystej Mszy świętej, 20 października o godz.10.30. Ze względu na chorobę Ks. Proboszcza, uroczystości przewodniczył Ks. Dariusz.

To była niezwykła Uroczystość. Nie tylko ten piękny widok, gdy Jubilaci odnawiali ślubowanie małżeńskie, patrząc sobie w oczy, ale także gdy parami podchodzili, by przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej – z tą samą miłością, nadzieją i wiarą jak przed laty.

 

A wszystko dzięki wielkim sercom ludzi, którzy zorganizowali i przygotowali obchody Jubileuszu: m in. są to członkowie Stowarzyszenia „Wspomożycielka”, wspólnoty Domowego Kościoła, Emmmanuela, Odnowy w Duchu Świętym oraz młodzież i dzieci, którzy wystąpili przed jubilatami podczas specjalnego spotkania po Mszy świętej, gdzie nie zabrakło też jubileuszowaego torta. Podczas tej części uroczystości był już obecny Ks. Proboszcz.