NASI NA WROCŁAWSKIM TAIZE

Wrażenia opisał poetycko Karol – uczestnik z naszej Parafii 🙂

Proszę proszę nie do wiary,
Goszczą Nam Pilan Psary…
3 kapłanow i jeden świecki,
Plan ich uszyty jakby krawiecki.
Celebrowali Msze u Świętej Anny,
Łez radości by się zebrały wanny.
Przemierza Wrocław Boża czwórka,
W poszukiwaniu Taize przemierza podwórka.
Pod wrażeniem ich jest ludzi wielu,
Odbyli odwiedziny u Karmelu.
Brzuś pewno urośnie u wikariusza,
Taka to relacja dla Ks. Dariusza

Pozdrawiamy 😉
Później coś jeszcze napisze,
Kiedy KS. Andrzej wywoła klisze.