DZIĘKUJEMY ZA ROK PAŃSKI 2019

Zakończenie roku zawsze wiąże się z podsumowaniem. W przypadku duszpasterstwa wymiernym wyznacznikiem życia parafialnego jest posługa sakramentalna. Okazją do podsumowania jest ostatnia Msza święta w sylwestrowy wieczór. Przewodniczył jej tradycyjnie Ks. Proboszcz. Na zakończenie odbyło się tradycyjne Nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakramentem.

W Roku Pańskim 2019 w naszej Parafii chrzest przyjęło 97 dzieci. Pochowaliśmy 113 osób. Czterdziestu sześciu młodych przyjęło Sakrament Bierzmowania. Przez cały rok rozdano 92 tysiące Komunii świętych. W kontekście nowego roku duszpasterskiego „Wielka Tajemnica Wiary”, ważna jest dla nas szczególnie ta ostatnia liczba. Jeśli tę liczbę podzielimy na 52 niedziele w ciągu roku, to statystycznie (nie licząc oczywiście świąt) na jedną niedzielę przypada 1769 rozdanych Komunii świętych. Jeśli przyjmiemy, że nasza Parafia liczy ok. 12000 wiernych to w tej skali Komunię świętą przyjmowało w niedzielę statystycznie 14,74 procent wiernych naszej Parafii. Wynik mówi sam za siebie i jest wystarczającym komentarzem do sytuacji życia eucharystycznego panującego w naszej wspólnocie.

Niemniej jednak śpiewamy dziękczynne Te Deum za wszystkie łaski, których Pan Bóg nam udziela. Miejmy nadzieję, że Nowy Rok Pański 2020 będzie pod każdym względem lepszy – także duchowo. SZCZĘŚĆ BOŻE WSZYSTKIM!