Kolędnicy Misyjni

Składamy serdeczne podziękowania za pełne ciepła przyjęcie kolędników misyjnych. Odwiedziliśmy 20 rodzin, oraz wspólnotę mieszkaniową Właścicieli Nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego nr 34-40, Reymonta 2-4. Przyjmujące nas rodziny oraz mieszkańcy wspólnoty nie tylko razem z nami kolędowali, wsparli materialnie dzieci z Amazonii, ale również obdarowali nas ciepłem, dobrocią i polską gościnnością. Ofiarowany dar serca pozwolił na przekazanie kwoty 713 zł do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Dziękujemy dzieciom z koła misyjnego za ofiarowany czas, dziecięcą radość i zapał. Rodzicom, za wsparcie i życzliwość. Wszystkim za dobroć, otwarte domy i serca. Osobne podziękowanie dla Pań Katechetek animujących to „kolędownie”