WIELKI CZWARTEK A.D. 2020 – w Kościele rodzinnym

W Wielki Czwartek Kościół gromadzi się na Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Wspominamy ustanowienie Eucharystii, czyli Mszy św. oraz Komunii św., której tak bardzo nam w tym czasie pandemii brakuje. Jezus ustanowił również kapłaństwo i zostawił nam w geście obmycia nóg przykazanie braterskiej miłości. W tym roku nie będzie celebrowana poranna Msza Krzyżma w koszalińskiej katedrze. Nie będą również przygotowywane specjalne miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu (tzw. Ciemnice) w kościołach parafialnych. Zapraszamy Was jednak do wspólnej modlitwy w domu, która nie musi się ograniczać tylko do czasu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej. I Wy możecie dzisiaj w waszych domach, przez proste gesty naśladować Jezusa.

Jest na to dwojaki sposób. Po pierwsze zaplanujcie rodzinną wieczerzę, odmienną od tej w dzień powszedni. Natomiast jako modlitwę wieczorną  przeżyjcie wspólne modlitewne czuwanie i trwanie z Jezusem konającym w Ogrójcu. Będzie to Wam przypominać o tradycyjnej Ciemnicy. Zapraszamy Was do skorzystania z przygotowanego na ten dzień Rytuału rodzinnego: KLIKNIJ TUTAJ

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO:

Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.