DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela (Druga Wielkanocy) w Liturgii Kościoła, od 2002 r. z ustanowienia Ojca Świętego Jana Pawła II – to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jest to zarazem Święto Patronalne Caritas. Modlimy się otaczamy i wspieramy wszystkie dzieła miłosierdzia podejmowane z myślą o dobru drugiego człowieka.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, który winien być naznaczony uczynkami dobra. Zwyczajem lat ubiegłych można wesprzeć ubogich składając do kosza tylko w kościele, gdzie będzie sprawowana Eucharystia. Za okazane zrozumienie z góry serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Dzisiaj przypada Święto Patronalne Caritas. Modlimy za wszystkich członków naszej Caritas parafialnej oraz darczyńców i wolontariuszy.

4. Dzisiaj Odpust w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Jadwiżynie.

5. We czwartek (23 kwietnia) przypada Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski.

6. W przyszłą niedzielę (26.04.) w Kościele w Polsce przeżywamy Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawują: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki.

7. Prasa katolicka jest wystawiona w przedsionkach kościoła. Są jeszcze do nabycia wielkanocne „paschaliki”, którymi wspieramy dzieła Caritas. Bóg zapłać za zrozumienie.

8. Komunikaty:

Zgodnie z decyzją Polskiego Rządu i zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza na terenie naszej Diecezji zostają wprowadzone następujące postanowienia:

od poniedziałku (20.04.) Msze poranne i wieczorne będą odprawiane w dużym kościele z udziałem wiernych. Biorąc po uwagę zarządzenie premiera i powierzchnię użytkową naszego kościoła w jednym nabożeństwie może uczestniczyć 85 osób – w nawie głównej kościoła, nie licząc chórów i kaplicy. Biorąc pod uwagę chóry i kaplicę, uczestników może być więcej. Zachęcamy.

– wszystkie osoby znajdujące się w kościele oprócz celebransa muszą mieć założone maseczki
– spowiedź święta w naszej parafii odbywać się będzie w kaplicy św. Maksymiliana.
– wraca adoracja w intencji powołań w każdy czwartek od godz. 17.00 – w kościele. Zasady bezpieczeństwa jak na Mszy świętej (odległość osób od siebie – min. 2 metry)
– dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy świętej zostaje nadal podtrzymana

9. W minionym tygodniu z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności Pan Bóg odwołał: śp. Stanisława Wytrzyszczewskiego, śp. Jana Łasut, śp. Barbary Borzych, śp. Janinę Chylarecką, której pogrzeb odbędzie się w piątek (24.04.): Msza św. o godz. 12.00, na cmentarzu o godz. 13.00. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

Piła, 19 kwietnia 2020 r.                            Ks. Stanisław Oracz – proboszcz