Z POWROTEM MOŻEMY BYĆ RAZEM

Po złagodzeniu obostrzeń zachęcamy do uczestnictwa we Mszach świętych w naszej Parafii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Polskiego Rządu i zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza na terenie naszej Diecezji zostają wprowadzone następujące postanowienia, które przypominamy poniżej.

– Zapraszamy do udziału w Mszy św. niedzielnej jak zwykle o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 , 18:00 i o 19.00 (kościół akademicki)
Również Msza św. w sobotę o godz. 18:00 jest już Mszą św. niedzielną.

Msze poranne i wieczorne będą odprawiane w dużym kościele z udziałem wiernych. Biorąc po uwagę zarządzenie premiera i powierzchnię użytkową naszego kościoła w jednym nabożeństwie może uczestniczyć 85 osób – w nawie głównej kościoła, nie licząc chórów i kaplicy. Biorąc pod uwagę chóry i kaplicę, uczestników może być więcej. W kościele akademickim również obowiązują zasady bezpieczeństwa przyjęte w Polsce.

– Pamiętamy o zachowaniu odpowiedniej odległości od siebie.

– Podczas Mszy św. mamy założoną maseczkę, którą w sposób bezpieczny zdejmujemy na czas Komunii św.

– spowiedź święta w naszej parafii odbywać się będzie w kaplicy św. Maksymiliana.
– wraca adoracja w intencji powołań w każdy czwartek od godz. 17.00 – w kościele. Zasady bezpieczeństwa jak na Mszy świętej (odległość osób od siebie – min. 2 metry)
– dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy świętej zostaje nadal podtrzymana