NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO – DAMY RADĘ!

W tym roku już dwunasty raz odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu po raz czwarty będzie towarzyszyło Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Dzięki dostępnym obecnie sposobom, możemy (i powinniśmy) jak najbardziej przeżywać ten czas TAKŻE W NASZYCH DOMACH, które w rodzinnym gronie są przecież wspólnotami Kościoła. Z całą pewnością trwający już od kilku tygodni czas epidemii jest dla wielu katolików w Polsce czasem głodu Eucharystii, ale i wyjątkowo gorliwego szukania Boga w Jego słowie.

Na Tydzień Biblijny, który rozpocznie się Niedzielą Biblijną 26 kwietnia br. i potrwa do 2 maja, jak co roku, zostały przygotowane specjalne materiały duszpasterskie:

„Przegląd Biblijny”, którego treść nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Eucharystia – tajemnica wiary, stanowi dobrą pomoc do osobistego i wspólnotowego wykorzystania przez cały rok [do pobrania TUTAJ]

rytuał Narodowego Czytania Pisma Świętego [do pobrania TUTAJ]

kartka formatu A4 z fragmentami Ewangelii według św. Mateusza i Księgi Syracha, którymi można się modlić przez cały rok, rozważając to słowo Boga jako Jego list do ludzi [do pobrania TUTAJ]