21-27 czerwca 2021 r.

21 VI – poniedziałek
6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 21
7:00 + zmarłych z rodz. Turbańskich, Patryasów, Krystków oraz za dusze w czyśćcu cierp.
7:00 + Janina Drygała (int. od syna Eugeniusza)
18:00 + Józef Frukacz (1r.śm.) (int. od żony z córkami)
18:00 + Józef Kaczorowski (int. Teresy i Władysława Witkowskich)

22 VI – wtorek
6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 22
7:00 +Stanisław Burak (8r. śm.)
7:00 + rodzice Jadwiga, Wacław Pawłowscy bracia: Kazimierz, Eugeniusz, Romuald, dziadkowie z obojga stron, bratowa Jadwiga, bratanek Leszek
7:00 + Marek Wypuść w 30 dzień po pogrzebie
18:00 W intencji Wspólnoty Emmanuel
18:00 + Mirosław Mandziuk (int. od Urzędu Skarbowego)

23 VI – środa
6:30 +Krzysztof Niemiec w dniu ojca (int. od Maćka i Ani)
6:30 + Czesław Andrzejczak (int. od sąsiadów z ul. Mickiewicza 113)
7:00 + Jadwiga Szczerbina greg. 23
7:00 W int. syna Piotra, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
18:00 +Eugeniusz Czyżykowski Aniela, Michał Płachta
18:00 +Robert, Henryk Burzyńscy Józef Karczmarczyk

24 VI – czwartek
6:30 +Janina, Franciszek
6:30 +Czesław Andrzejczak w 30 dzień po pogrzebie
7:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 24
7:30 +Jan Kurjan w 30 dzień po pogrzebie
18:00 +Władysława Liegmann z okazji jej ziemskich urodzin i zbliżających się imienin (int. od dzieci, wnuków i prawnuków)
18:00 +Józef Kubiak (int. od Stanisławy Grelowskiej)
18:00 +Jan, Krzysztof Paliccy Roman, Józefa, Antoni Paliccy

25 VI – piątek
6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 25
6:30 +Anna Tymko (od sąsiadów z ul. Małej)
7:00 +Jan Michniewicz (int. od żony i dzieci)
7:00 +Teresa Ciepłuch w 30 dzień po pogrzebie
17:00 W int. dziękczynnej, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Renaty i Piotra Grochowskich z okazji 25r. zawarcia sakramentu małżeństwa
18:00 +Wanda (10r.śm.), Franciszek (z okazji ziemskich urodzin) (int. od córki)
18:00 +Jerzy Wnuk, Mieczysław Olszewski (int. od rodz. Zawiszewskich)

26 VI – sobota
6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 26
7:00 +Urszula Kozłowska (int. od rodz. Przeciszowskich)
7:00 +Jan Lisiak w 30 dzień po pogrzebie
16:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla grup Odnowy w Duchu Świętym, Wspólnoty Emmanuel, Grupy Maryjnej, Apostolatu Maryjnego, rodziców LSO
18:00 +Janina Fendrych (int. od pracowników Urzędu Skarbowego w Pile)
18:00 +Wanda, Henryk Marach Apolonia, Zyta, Tadeusz Skarupa

27 VI – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 +Jan Podolak, rodzice Anna, Bazylii i zmarłe rodzeństwo
9:00 + Jadwiga Szczerbina greg. 27
9:00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Krystyny
i Romana Chyłków z okazji 54r. ślubu
10:30 +Władysława (31r.śm.), Czesław Sajdak
12:00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Krystyny
i Mariana z okazji 50r. ślubu
18:00 O Boże błogosławieństwo dla członków Apostolatu Maryjnego, zwłaszcza z naszej parafii, za Ojca Świętego i naszą Ojczyznę