13-19 września 2021 r.

PONIEDZIAŁEK – 13.09
6:30 + Krystyna (1 r.śm) Bronisław (9 r.śm) Szcześniak – od córki z rodziną
7:00 + Henryk Wicher greg. 13
7:00 + Walerian Sokołowski – int. w 30 dniu od pogrzebu
18:00 + Franciszek Kabat – int. od dzieci z rodzinami
18:00 O Boże błog. dla Aleksandry i Mateusza z okazji 4 rocznicy ślubu i dla syna Marcela z okazji 3 urodzin

WTOREK – 14.09
6:30 + Henryk Wicher greg. 14
7:00 + Zygfryd Orłowski – od sąsiadów z ul. Mickiewicza 109c
7:00 + Jan Michniewicz i rodziców z obojga stron
18:00 Uroczysta Inauguracja Roku Duszpasterskiego 2021/2022
18:00 + rodzice: Janina, Sędziwój Homińscy oraz zm. z rodziny Homińskich, Rosińskich, Zielińskich i Sikorów
18:00 + Cecylia Zazula – int. od byłych pracownic żłobka nr 3

ŚRODA – 15.09
6:30 + Wacław Lach – od sąsiadów z ul. Walecznych
7:00 + Henryk Wicher greg. 15
7:00 + Maria Kardaś (z racji ziemskich urodzin)
18:00 + Paweł (3 r.śm.), Grzegorz Lesińscy – od rodziców i rodziny
18:00 + Władysława Liegman – od sąsiadów z Medycznej 11b

CZWARTEK – 16.09
6:30 + Henryk Wicher greg. 16
6:30 + Sławomir Zaremba – w 30 dniu od pogrzebu
7:00 + Cezary
7:00 + Urszula, Leokadia, Jerzy oraz rodzice z obojga stron
18:00 + Krzysztof, Radosław, Jadwiga, Bolesław z rodz. Komasów
18:00 + Marek Wypuść – od syna Przemysława z rodziną

PIĄTEK – 17.09
6:30 + Czesław Stanilewicz i zm. rodziców z obojga stron
7:00 + Małgorzata Winiecka – od Renaty Bagińskiej z rodziną z Kalisza
18:00 + Henryk Wicher greg. 17

SOBOTA – 18.09
6:30 + Henryk Wicher greg. 18
7:00 + Władysława Liegman – od Krukowskich z Fałata
7:00 + Mirosław Kowalski – int. w 30 dniu od pogrzebu
18:00 + Bogumiła Nowak – od córki z mężem, dziećmi i wnukami
18:00 + Stanisław, Stefania, Antoni, Janina, Michał, Wanda, Henryk

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09
7:00 + Grażyna Adamska (1 r.śm.) i zm. z obojga stron
9:00 + Józef (7 r.śm.) Irena Kuś i zm. z obojga stron
10:30 + Henryk Wicher greg. 19
10:30 + Janina Goździewska (1 r.śm.) – od córki Elżbiety z rodziną
12:00 O otwarcie serca na działanie Ducha św. dla Stasia z okazji 7 urodzin
15:00 W intencjach Domowego Kościoła
18:00 + Jacek (6 r.śm.) – od żony i córki