12 – 18. 08. 2018

19 NIEDZIELA Zwykła 12. 08. 2018
7.00 ++ Stanisław Bagiński w 30 r.śm., Krystyna Marcinkowska w 55 r. śm., Leon, Kazimiera, Zygmunt int od córki z rodziną
9.00 ++ rodziców Bolesław Proch w 19 r. śm., Joanna Proch w 6 r. śm.
10.30 ++ Edmund Bryłka w 3 r. śm.
12.00 ++ rodziców Stefan i Stanisława Gierak, Marianna Herbuś int. Od dzieci i wnuków
18.00 ++ Jan Łatanik i zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK -13. 08.
7.00 ++ Dzięk. – błagalna w int Julii Musiał z okazji urodzin oraz za Tomasz i Aleksandra z okazji rocznicy ślubu
7.00 ++ Łukasz Buczak w 30 dniu od pogrzebu
18.00 ++ w intencji Odnowy w Duchu Świętym

WTOREK – 14. 08
7.30 ++ Czesław Dymek w 2 r. śm. oraz rodziców z obojga stron i zm. Z rodziny
7.00 ++ Wiesław Jędrzejewski w 30 dniu od pogrzebu
9.00 + Alfreda i Jan Mąkosa
18.00 Teresa Nowak oraz jej zmarłe siostry Wiesława i Maria, zm. Ich rodziców Janina i Jan Jarczyńscy, oraz zm. z ich rodziny

ŚRODA – Uroczystość NMP
7.30 + Paweł Rogoziński int. Od matki chrzestnej
9.00 + Zofia, Stanisław Jerzy Nijsa i zm. Rodzice z obu stron
10.30 ++ rodziców Janina i Sędzowoj Homińscy i zm. Z rodzin Homińskich, Zielińskich, Sikorów
12.00 ++ Andrzej Encminger, Maria, Stanisław Wojtania, Walenty, Irena Encminger oraz zm. Krewni z obu stron
18.00 ++ Edmund Marianna Pikulik, Stanisława Edmund Murach i zm. Z rodziny

CZWARTEK – 16.08
7.00 ++ Lucjan Kuczyński w 9 r.śm. i rodziców z obojga stron
7.00 ++ Waleria Jessa w 10 r. śm. – od córki Haliny i syna Romana
18.00 Dziękczynno – błagalna w int. Józefiny Nowak w 85 r. urodzin oraz w int. Andrzeja Nowaka w 60 rocz. Urodz.

PIĄTEK – 17.08
7.00 + Józef Kaczmarczyk int. Od sióstr Duszy Chrystusowej
18.00 rezerwacja p. Kowalkowska

SOBOTA – 18.08
7.00 + Maria Grochowicka int od sąsiadów z ul. Małej
18.00 Dz. – błag. W int Grażyny i Waldemara Urbanowicz w 40 rocz. ślubu