PARAFIA – WSPÓLNOTA WSPÓLNOT

Podczas wieczornej Mszy świętej, w Święto Podwyższenia Krzyża świętego, 14 września 2018 r. uroczyście został zainaugurowany nowy rok duszpasterski w naszej wspólnocie parafialnej. Msza święta była sprawowana w intencji wspólnot i grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Ich członkowie i liderzy zebrali się w naszej świątyni.

W homilii Ks. Dariusz podkreślił, że w poszukiwaniu drogi przez młodych, w wychowaniu chrześcijańskim, potrzeba by wywyższono Syna Człowieczego w rodzinach, poprzez wychowanie do ofiarnej miłości, wyrażonej do końca przez Chrystusa na Krzyżu. Po Mszy świętej zostały zaprezentowane zostały osoby wraz ze wspólnotami i grupami, za które są te osoby odpowiedzialne. Prezentujemy je poniżej. Na zakończenie wszyscy obecni tradycyjnie podzielili się chlebem przyniesionym w darach do ołtarza.

Wspólnoty i grupy działające przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Rok katechetyczno – duszpasterski 2018/19

Odpowiedzialni:

1. Ks. Proboszcz:
– Rada Parafialna
– Rada Duszpasterska
– Caritas
– Żywy Różaniec
– Straż Honorowa NSPJ
– Stowarzyszenie „Wspomożycielka” – członek zarządu
– Apostolstwo Dobrej Śmierci
– „Wspomożycielka” – miesięcznik parafii – współodpowiedzialny za redagowanie

2. Ks. Dariusz Stachula
– Wspólnota niepełnosprawnych „Wiara i Światło”
– Kręgi Kościoła Domowego
– Nauki chrzcielne dla rodziców i chrzestnych
– Odnowa w Duchu Świętym
– Redaktor koordynujący miesięcznik „Wspomożycielka” – naczelny
– Księga intencji
– Dokumenty USC

3. Ks. Andrzej Pawłowski
– Oaza Młodzieżowa
– Przygotowanie do bierzmowania
– Duszpasterstwo akademickie
– Schola młodzieżowa
– Wspólnota „Wokół Pisma Św.”

4. Ks. Gracjan Ostrowski
– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Apostolat Maryjny
– Wspólnota „Emmanuel”
– Kurs przedmałżeński – konferencje
– Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego
– Duszpasterstwo dzieci (animacja Mszy św., i nabożeństw dla dzieci)
– Schola dziecięca

5. s. Zofia
– Świetlica środowiskowa
– Współredaktorka „Wspomożycielki”
– Pedagog w Szkole Salezjańskiej
– Wokół Pisma Świętego

6. P. Anna Łogłoza
– Katecheza- Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, przedszkole 12, 13,17,7, 18, Arka Noego, Złota Rybka
– Animacja Mszy świętych dziecięcych
– Podwórkowe Koło Różańcowe
– Współredaktorka „ Wspomożycielki”

7. P. Ewa Wnuk
– Katecheza – Szkoła Podstawowa nr 7
– Przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii świętej,
– Animacja Mszy świętych dziecięcych, inicjacyjnych
– Współredaktorka „ Wspomożycielki”

8. P. Sylwia Chyła
– Szkoła Podstawowa nr, 6, Szkoła Podstawowa nr 7
– Przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii świętej, Rocznicy
– Animacja Mszy świętych dziecięcych, inicjacyjnych
– Szkolne Koło Caritas
– Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Szkolne Koło Caritas
– Współredaktorka „ Wspomożycielki

9. P. Hanna Maciejewska
– katecheza ponadgimnazjalna Centrum Kształcenia „Nauka” – Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum, Liceum, Kurs przedmałżeński

10. P. Wojciech Krajewski
– katecheza ponadgimnazjalna Zespół Szkół Technicznych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum

11. P. Maria Gutowska – schola dziecięca, animacja mszy św. dziecięcych, nabożeństw.