WIZYTACJA BISKUPIA I BIERZMOWANIE

Audyt, kontrola, itp. – tymi pojęciami określa się sprawdzanie pracy i pracowników w jakiejś firmie. W przypadku Kościoła, parafii jest to wizytacja. W odróżnieniu od firm Kościół bowiem nie jest zwykłą instytucją, Szef jest Gospodarzem. Nie takim, który bierze wypłatę co miesiąc, ale takim, który sam oddaje życie za założoną przez siebie Wspólnotę. W tym odniesieniu jest największym ze wszystkich sług. Zarówno Biskup wizytujący Parafię, Proboszcz, który ją reprezentuje, jak i wszyscy wierni muszą mieć taką właśnie perspektywę, że tym Sługą jest Pan, który dogląda swojej Owczarni i dba o nią, ponieważ nabył ją za cenę swojej Krwi.

Niedziela, 7 kwietnia

Dokładnie o godz. 10.30 w drzwiach naszego kościoła pojawia się Ks. Biskup Krzysztof Zadarko. Od Księdza Proboszcza otrzymuje do ucałowania krzyż, a następnie jest okadzany i kropi zebranych w tym miejscu duchownych i wiernych. Uroczyście prowadzony do ołtarza rozpoczyna w ten sposób wizytację kanoniczną naszej Parafii. Kanoniczną, czyli zgodnie z kościelnym Prawem Kanonicznym, które nakazuje biskupowi diecezjalnemu co pięć lat wizytować parafie swojej diecezji. W naszym przypadku reprezentował go tym razem biskup pomocniczy. Po modlitewnym dialogu z ludem udziela błogosławieństwa i wysłuchuje „sprawozdania” z życia Parafii, które wygłasza Proboszcz parafii.

Powitanie przez wiernych

Wystąpienie Ks. Proboszcza podsumował Ks. Biskup stwierdzając, że dane mu jest wizytować naszą parafię ponownie po latach, więc ma możliwość osobistego porównania tego, co zastał tu podczas ostatniej wizytacji i tego, co zobaczy obecnie.

Relacja Ks. Proboszcza z życia Parafii

Jednak w przemówieniu Biskupa dominowało przede wszystkim słowo „dziękuję” kierowane pod adresem duszpasterzy parafii jak i do wiernych, którzy przecież też stanowią aktywną część tej wspólnoty.

Ks. Biskup podczas Mszy świętej z udziałem dzieci mówił obrazowo o grzechu i jego odpuszczeniu podczas spowiedzi

spontaniczne i bardzo radosne spotkanie ze scholą dziecięcą

Po południu o godz. 16.00 w domu parafialnym odbyło się spotkanie Księdza Biskupa z przedstawicielami grup duszpasterskich. Każdy przedstawiał Ks. Biskupowi swoją wspólnotę, jej działalność w parafii.

Spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych

Poniedziałek, 8 kwietnia
Na ten dzień zaplanowane były spotkania Biskupa z nauczycielami i uczniami w szkołach podstawowych nr 6 i nr 7 – znajdujących się na terenie naszej parafii. Aczkolwiek ze względu na rozpoczęty w tym dniu ten punkt programu się nie odbył. W godzinach przedpołudniowych Ks. Biskup w towarzystwie Ks. Proboszcza odwiedził wybranych chorych, którzy korzystają z posługi sakramentalnej w pierwsze soboty miesiąca. Koło południa na Księdza Biskupa już czekali już lekarze i pracownicy kliniki „Ars Medical”, gdzie kapelanem jest Ks. Kan. Władysław Deryng. Oczywiście Biskup Krzysztof odwiedzał też chorych pacjentów tej kliniki.
Po obiedzie nadszedł czas na indywidualne spotkania z poszczególnymi księżmi posługującymi w Parafii. Często bowiem nie ma okazji do tego typu rozmów. Wówczas można poruszyć bardziej osobiste kwestie związane z pracą duszpasterską każdego kapłana.

Niechaj zstąpi Duch Twój

Nowo bierzmowani

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa, który udzielił Sakramentu Bierzmowania ponad czterdziestu młodym ludziom z naszej Parafii. Do tego momentu kandydaci przygotowywali się ponad dwa lata poprzez spotkania z animatorami, specjalne nabożeństwa, uczestnictwo w młodzieżowych grupach duszpasterskich. Wszystko pod okiem najpierw Księdza Pawła Haraburdy, a przez ostatnie miesiące opiekował się nimi Ks. Andrzej.
Biskup Krzysztof wskazywał młodym na powołanie do dawania świadectwa wiary w kontekście współczesnego świata coraz bardziej odchodzącego od Boga. Pamiątką bierzmowania były nałożone wcześniej przez rodziców krzyże przywiezione przez Ks. Andrzeja z Ziemi Świętej, a także katechizmy, które każdy bierzmowany osobiście otrzymywał z rąk Księdza Biskupa. To był ostatni oficjalny punkt wizytacji biskupiej, dlatego też na zakończenie celebracji Ksiądz Biskup krótko podsumował to, co zobaczył w naszej Parafii. Oficjalnym podsumowaniem będzie Protokół powizytacyjny wskazania do realizacji dalszych zadań.

Modlitwa i spotkanie kapłańskie
Bezpośrednio po Mszy świętej kapłani przybyli na uroczystość zebrali się w kaplicy św. Maksymiliana na wspólnych Nieszporach, czyli wieczornej modlitwie brewiarzowej. Nie zabrakło także spotkania przy stole.