27 września – 4 października 2020

27 września – niedziela
7:00 + Stefan MAŃKOWSKI int. od Krystyny i Henryka z synem i od chrześnicy Danuty z rodziną
9:00 Int. dziękczynno-błagalna za jubilatów Janinę i Alojzego THIEDE w 50 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę NMP
10:30 + Janusz PIOTROWSKI + Krystyna PIOTROWSKA w 5 rocz. śm. int. od syna Macieja z rodziną
12:00 + Wacław RACHWALIK – int. z okazji ziemskich imienin
15:00 + Kazimierz w 10 rocz. śm. oraz + Janina w 4 rocz. śm.
18:00 + Zygmunt JESSA – int. od żony z dziećmi i z wnukami
18:00 W intencjach Apostolatu Maryjnego, o nawrócenie dla grzeszników
28 września – poniedziałek
6:30 + Honorata i Henryk Siwarscy
7:00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i szczęśliwy przebieg operacji dla Ewy
7:00 O łaskę zdrowia dla ciężko chorej Karoliny – int. od rodziny i przyjaciół
18:00 + Klemens (33 r. śm.) Wanda i zm. z rodziny ŻUBKÓW, ŻMUDA-TRZEBIATOWSKICH
18:00 + Zofia Ponicka (3 r.śm.)
29 września – wtorek – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
6:30 W intencji zawierzenia całego życia opiece i wstawiennictwu Świętych Archaniołów
7:00 + Adam Adamski (35 r. śm.) Janina Litwińska (15 r.śm.)
18:00 W intencji Wspólnoty Emmanuel o łaski Ducha św. na nowy rok duszpasterski
18:00 W intencji Ojca Hieronima
18:00 W intencji pani Marii z okazji 80 urodzin dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę NMP, wszelkie potrzebne łaski – intencja na prośbę męża
30 września – środa
6:30 + Rafał Adamczyk int. na prośbę rodziny Pinkowskich
7:00 + Katarzyna Westphal int. od rodziców i syna Damiana
18:00 + Piotr Gryczka (z okazji 64 ziemskich urodzin) int. na prośbę żony i syna
18:00 + Zygmunt, Józef, Monika
1 października – I czwartek miesiąca
6:30 + Krystyna Olinowicz greg. 1
7:00 + Jerzy Kozera oraz zm. rodzice z obojga stron int. na prośbę żony i dzieci
17:00 BIERZMOWANIE
17:00 + Zenon Pluczak (20 r.śm.) int. na prośbę córki Doroty z rodziną
2 października – I piątek miesiąca
6:30 + za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Bronisław (11 r.śm.) Edward, Zygmunt Juszczyszyn
7:00 + Krystyna Olinowicz greg. 2
18:00 Straż Honorowa NSPJ
18:00 + Regina Poznaniak int. od brata Mariana
3 października – I sobota miesiąca
6:30 + Krystyna Olinowicz greg. 3
7:00 W intencji wynagradzająco – przebłagalnej za grzechy nasze i całego świata wobec NS NMP
18:00 Rez.
18:00 + zm. z rodz. Banasz: Franciszek, Janina, Stefan; + Wincenty Szymanowicz
4 października – niedziela
7:00 + Krystyna Olinowicz greg. 4
7:00 + Helena Chrobak (z okazji ziemskich urodzin )
9:00 W intencjach Żywego Różańca
10:30 Rez.
12:00 Dziękczynno – błagalna w 49 rocznicę ślubu Joanny i Jana Marcinkowskich z prośbą o Boże Błog., opiekę NMP, umocnienie we wzajemnej miłości
12:00 Dziękczynno – błagalna w 45 rocznicę ślubu Łucji i Władysława z prośbą o Boże Błog., opiekę NMP, umocnienie we wzajemnej miłości
15:00 + Anna, Franciszek Przewoźniak; + Maria Baran
18:00 Inauguracja Roku Akademickiego
18:00 + prof. Kazimierz Pająk