21-27 lutego 2021 r.

21 II – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7:00 + Ryszard Nowicki (17 r.śm.) o dar nieba – int. od żony i dzieci
9:00 + Stanisław (2 r.śm.) rodziców z obojga stron oraz zmarłe bratowe
10:30 + zm. z rodz. Rachwalik: Wacław (11 r.śm.) i Kazimiera
12:00 + Stanisław i Teresa Wojtkiewicz – int. od brata Tadeusza z żoną
15:00 W intencji Domowego Kościoła
18:00 + Hieronim Słomianowski (4 r.śm.)
19:00 + Jadwiga Kowalewska – int. od rodziny w 30 dniu od pogrzebu

22 II – poniedziałek

6:30 + Krystyna Kierzek – int. od dzieci
7:00 + Rozalia Wróbel – int. od sąsiadów z ul. Medycznej 11B
18:00 + Grażyna Bartos – int. od siostry Elżbiety z rodziną
18:00 + Paweł Rogoziński – int. od babci
18:00 + Aleksandra Brzeska – int. od sąsiadów z ul. Drzymały

23 II – wtorek

6:30 + Bronisława Szewczyk, Wiktor Gostkowski – int. od córki Jolanty
7:00 Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem NMP w int. rodz. Karczewskich o ochronę od zła i rozwiązanie trudnych spraw
18:00 + Irena Piosik – int. od wnuków i prawnuków
18:00 W intencji Wspólnoty Emmanuel

24 II – środa

6:00 + Piotr Balcerowiak
7:00 + Maria Jackowiak – int. od sąsiadki Najdowej
7:00 + Janina i Ryszard Romanowscy i zm. z obojga stron
18:00 + Jerzy Wnuk – int. od Żywego Różańca
18:00 + Mieczysław Olszewski – int. od sąsiadów z ul. W. Polskiego 35B

25 II – czwartek

6:30 + Tatiana Karasik – int. od uczestników pogrzebu
7:00 + Ryszard Wójcik
7:00 + Maria Koralewska – int. od sąsiadów z ul. Mickiewicza 101E
18:00 + Damian Kupczyk – int. od sąsiadów z ul. Małej
18:00 + Mieczysław Olszewski – int. od sąsiadów z ul. W. Polskiego 35B

26 II – piątek

6:30 + Danuta Antonowicz – int. od uczestników pogrzebu
7:00 + Mieczysław Kowalski – int. od rodz. Szymczyk
7:00 + Ryszard Kowalski – int. od uczestników pogrzebu
18:00 + Krystyna Nowak
18:00 + Zofia, Anna, Agata, Szczepan, Jakub z rodz. Kluk

27 II – sobota

6:30 + Bogdan Matecki – int. od uczestników pogrzebu
7:00 + Arkadiusz Borowiak – int. od uczestników pogrzebu
7:00 + Tatiana Karasik – int. od rodz. Pietrzyńskich
18:00 + Roman Bednarek – int. od przyjaciółek-wolontariuszek żony z Towarzystwa Chorych w Pile
18:00 W int. Apostolatu Maryjnego zwłaszcza z naszej parafii, za Ojca Świętego i naszą Ojczyznę