31 maja – 6 czerwca 2021 r.

31 V – poniedziałek

6:30 + Franciszek Jasiczek – int. od pracowników US w Pile
7:00 + Tadeusz Kowalski – int. od rodziny Żołędziewskich
7:00 + Michał Olszewski – int. w 30 dniu od pogrzebu
18:00 + Kazimierz (10 r.śm.) Zofia Frątczak – int. od córki Małgorzaty
18:00 + Ryszard Olszewski – z racji ziemskich urodzin – int. od dzieci z rodzinami

1 VI – wtorek

6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 1
7:00 + Tadeusz Kowalewski – int. od rodz. Zdanowicz
7:00 + Bożena Siekierska – int. od koleżanki z rodziną
18:00 + Bożena Gwozdecka (10 r.śm.) Anna Kaczmarczyk (45 r.śm.) – int. od syna z rodz.
18:00 + Marek Kurkiewicz (z racji ziemskich urodzin) – int. od żony Beaty z rodziną oraz + Edmund Kowalski (5 r.śm.)

2 VI – środa

6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 2
7:00 + Jadwiga i Tadeusz Kowalewscy – int. od Haliny Rożniak
7:00 + Wioletta Zduńczyk, Stanisława (ona) Kazimierz Bartczak; Jadwiga Rajchel i jej mąż; Marianna Piłat i jej mąż; Ryszard Hałaburda – int. od rodz. Zduńczyków, Hałaburda, Kędziorek, Molów
18:00 + Helena Gołuńska (3 r.śm.), Władysław
18:00 + ks. Edward Pochorecki (4 r.śm.) i zm. z rodz. Pochoreckich

3 VI – czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7:00 + Jadwiga Szczerbina greg. 3
9:00 + Krystyna Kierzek – int. od rodz. Molskich
10:30 + Urszula Kozłowska – int. od córki Elwiry z mężem Joachimem
10:30 + Aurelia i Leon – int. od córki Zofii z rodziną
12:00 + Włodzimierz Ruta – int. od współpracowników córki Doroty
15:00 + Tomasz, Waldemar, Tadeusz, Agnieszka Chojnaccy; Łucja i Franciszek Grencel
18:00 + Czesław (6 r.śm.) Grzegorz (1 r.śm.) Mech i zm. z obojga stron

4 VI – piątek

6:30 + za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Jadwiga Szczerbina greg. 4
7:00 + Ryszard Majdańczuk – int. w 30 dniu od pogrzebu
18:00 + Aleksandra Brzeska – int. od kolegi Tomasza z rodziną
18:00 W int. Straży Honorowej NSPJ

5 VI – sobota

6:30 + Jadwiga Szczerbina greg. 5
7:00 Wynagradzająca NS NMP
7:00 + Wacław Lach – int. w 30 dniu od pogrzebu
18:00 + rodzice: Emilia i Józef Bihuniak, brat: Włodzimierz
18:00 + Konrad Pływaczyk – int. od sąsiadów z ul. Chorwackiej

6 VI – IX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 + Jadwiga Szczerbina greg. 6
9:00 W int. Żywego Różańca
10:30 + Józef (21 r.śm.) Maria, Marianna, Jan i zm. z rodziny Kruszewskich i Karapudów oraz kolegów, koleżaniki i znajomych
12:00 O Boże błog., opiekę NMP, umocnienie w darach Ducha św. dla Marzeny i Edwarda Wydra z okazji 31 rocznicy ślubu
12:00 + Krystyna Ziebarth (6 r.śm.) i zm. rodziców z obojga stron
15:00 + Natalia (2 r.śm.)
15:00 + Emilia, Marcin, Mieczysław – int. od Waldemara z rodziną
18:00 + Wiesław Żołędziewski (28 r.śm.)