1-7 listopada 2021 r.

PONIEDZIAŁEK – 1.11
7:00 + zm. z rodziny Kuczyńskich i Morastjew
9:00 + Franciszek (6 r.śm.) – od syna z rodziną
10:30 + zm. rodziców: Agnieszka i Paweł Nowak oraz +Antonina i Antoni Malinowscy – od córek i syna
12:00 + Salomea Dorszewska (1 r.śm.)
15:00 Za parafian
18:00 + Paweł Rogoziński – od rodziców

WTOREK – 2.11
6:30 + Julian Białczak – od syna Sebastiana
7:00 + zm. rodziców, dziadków z obojga stron; zm. z rodz. Nowaków, Rosińskich, Blochów, Kopaniarskich, Isbanerów, Szewsów i Wruków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Henryk Zakrzewski – od uczestników pogrzebu
18:00 + Wanda, Henryk March; Apolonia, Zyta, Tadeusz Skarupa
18:00 + Helena, Wacław, Eugeniusz Nowakowscy oraz dziadków z obojga stron

ŚRODA – 3.11
6:30 + Zenon Salczyński – od sąsiadów z ul. Tetmajera 6
7:00 + Regina, Kazimierz, Andrzej oraz zm. z rodz. Ogińskich
7:00 + Adam Skrzeszewski – od uczestników pogrzebu
18:00 + Anna Tymko – od sąsiadów z ul. Małej
18:00 + Irena, Teresa, Wacław Borkowicz

CZWARTEK – 4.11
6:30 + Franciszek Jagiełka (46 r.śm.) i zm. z rodziny
7:00 + Cecylia Zazula – int. od Barbary i Stanisławy Grelowskich
18:00 RPSK
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę NMP i umocnienie w darach Ducha św. dla Sławomiry

PIĄTEK – 5.11
6:30 + za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Sławomir Zaremba – od najbliższej rodziny
7:00 + Krystyna Karpicka (3 r.śm.)
18:00 Straż Honorowa NSPJ
18:00 + Maria Bekierska (2 r.śm.) – od męża i dzieci

SOBOTA – 6.11
6:30 + za zmarłych z rodziny Sarbinowskich i Papież
7:00 Wynagradzająca NS NMP za grzechy nasze i całego świata
7:00 + Leon Hadzicki (13 r.śm.)
18:00 + Konrad Pływaczyk (1 r.śm.) i zm. z obojga stron
18:00 + Jerzy Wnuk (1 r.śm) – od żony

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.11
7:00 + zm. z rodziny Gniot: Helena, Edmund, Leonard
9:00 O Boże błog., opiekę NMP Wspomożenia Wiernych i zdrowie dla Krystyny i Bronisława Zdrenka oraz dzieci i wnuków
9:00 Żywy Różaniec
10:30 Rez.
12:00 + Janina (20 r.śm.) Franciszek Skrzypczak
15:00 + zmarłych leśników
15:00 + Irena Wasilewska (5 r.śm.)
18:00 + zm. z rodziny Adamik i Pikulik