12-18 września 2022 r.

Poniedziałek – 12.09.2022
06:30 – śp. Eugenia Łukaszczyk – 5 r.śm. i Imieniny
07:00 – śp. Krystyna Szcześniak (2 r.śm.), Bronisław Szcześniak (10 r.śm.) od córki i rodziny
07:00 – śp. Henryk Tonn – w 30 dni od pogrzebu Beczek – 30 dni od pogrzebu
18:00 – śp. Czesław Spychalski i zmarli Rodzice z obojga stron
18:00 – śp. Rodzice: Zofia i Franciszek Konopka i zm. śp. Dariusz – brat,- proszą siostry

Wtorek – 13.09.2022
06:30 – śp. Damian Cierpicki – int. od sąsiadów z ul. Tetmajera 14
07:00 – śp.Marek Jankowski – od Leszka Mąkosy z rodziną
18:00 – śp. Kazimiera (ona), Anna i Zdzisław Kozłowscy
18:00 – śp. Maria Rychlik – od Barbary i Maryli z rodzinami

Środa – 14.09.2022
06:30 – śp. Łukasz Kabaciński – od społeczności działkowej ze Śmiłowa
07:00 – śp. Maria Kardaś – z racji ziemskich urodzin
18:00 – Inauguracja Roku Duszpasterskiego
18:00 – za zm. Rodziców: śp. Janinę i Sędziwoja Homińskich oraz zm. z Rodzin: Homińskich, Zielińskich, Rosińskich i Sikorów.

Czwartek – 15.09.2022
06:30 – śp .Władysław Ćwiklik – od siostrzenicy Bogusławy z rodziną
07:00 – śp. Marianna Szczepaniak – w 30 dni od pogrzebu
07:00 – Dziękczynno – błagalna w int. Danuty, Klaudii, Romana(on), Wojciecha z okazji Ich Urodzin i Imienin – prosi mama.
18:00 – śp. Eugenia Kłosińska (8 r.śm. – od córki Bernadety i wnuczki Ewy
18:00 – śp. Zbigniew Żołędziewski – od siostry Aliny z rodziną.

Piątek – 16.09.2022
06:30 – śp. Zofia Sikorska – od wnuka Marcina z żoną i prawnucząt Karola i Katarzyny Sikorskich
07:00 – śp. Helena i Wincenty Lichwierowicz – od córki z dziećmi.
07:00 – śp. Henryk Płotała – w 30 dni od pogrzebu
18:00 – śp. Łucja i Stefan Kutela i śp. Roman Banach
18:00 – śp. Zbigniew Żołędziewski – od rodziny Cimciach

Sobota – 17.09.2022
06:30 – śp. Kornelia, Franciszek, Bogdan Łączka
07:00 – śp. Kazimierz Głyżewski
18:00 – śp. Leon Kierończyk i zm. z rodziny
18:00 – śp. Jacek (7 r.śm.) – od żony i córki

Niedziela – 18.09.2022
07:00 – śp. Stanisław i Marian z okazji Imienin
09:00 – Dziękczynna w int. Jubilatów Hanny i Ryszarda w 30 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
10:30 – Dziękczynno – błagalna w 30 r. ślubu Małgorzaty i Piotra
12:00 – śp. Józef (8r.śm.), i śp. Irena Kuś oraz zm. Rodzice z obojga stron
15:00 – śp. Jan Łatanik (20 r.śm.) i zm. z rodziny
15:00 – Int. Domowego Kościoła
18:00 – śp. Aniela Maczyńska (6 r.śm.) – od córek: Marioli i Katarzyny z rodzinami